Oorzaken

Oorzaken

Migraine komt ongeveer bij 1 miljoen mensen voor in Nederland en voornamelijk bij vrouwen. Er is nog geen wetenschappelijke verklaring voor migraine gevonden. Wel zijn er factoren waarvan bekend is dat die invloed kunnen hebben op het ontstaan, en factoren die een aanval kunnen uitlokken.

Factoren die invloed kunnen hebben op het ontstaan van migraine:

  • Erfelijke component. Migraine is in grote mate (maximaal 50%) genetisch bepaald.
  • Vaatvernauwing. Vaak wordt gesuggereerd dat migraine met de bloedvaten te maken heeft. Het lijkt alsof de bloedtoevoer even belemmerd is, waarna de toevoer zich weer herneemt.
  • Gat tussen hartboezems.
  • Tijdelijk minder zuurstof in de hersenen. Wanneer er daarna wat meer zuurstof in de hersenen komt, kunnen de bloedvaten gaan verwijden en zo migraine tot gevolg hebben.
  • Verstoorde energievoorziening van de hersenen.
  • Hormonale factoren bv. de periode voorafgaande aan de menstruatie.