Wat is het ?

Migraine is een heftige hoofdpijn (vaak aan 1 kant van het hoofd) die vaak in aanvallen komt, welke in duur kan variëren van een paar uur tot een paar dagen. De aanval gaat vaak samen met misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht en geluid.  Er zijn grofweg twee soorten migraine: migraine met aura en migraine zonder aura.

Migraine zonder aura
Migraine zonder aura wordt gekenmerkt door hevige hoofdpijn, vaak gepaard gaande met misselijkheid en overgeven. Daarnaast is er sprake van overgevoeligheid voor licht en geluid.

Migraine met aura
Migraine met aura wordt naast bovenstaande verschijnselen gekenmerkt door het krijgen van blinde vlekken, doof gevoel, tintelingen, spraakstoornissen, het zien van flitsen en vage, golvende beelden voorafgaand aan de hoofdpijn. Bovendien kan het voorkomen dat er een deel van het lichaam gedeeltelijk minder kracht heeft of zelfs tijdelijk verlamd is.

 

Migraine.JPG