Bij een tenniselleboog kunnen de volgende klachten voorkomen:

 • Pijn aan de buitenzijde van de elleboog op of onder het uitstekende botdeel
 • Pijn kan uitstralen naar de onder- en/of bovenarm
 • De pijn wordt erger bij belasting, bijvoorbeeld bij het oppakken van een kopje, het geven van een hand of met typ- en muiswerkzaamheden

Een tenniselleboog kan verschillende oorzaken hebben:

 • Door tennis. In dat geval ligt de oorzaak vaak in de spanning van het racket of de techniek.
 • Langdurig typen en/of scrollen.
 • Klussen in huis, waarbij een lokale overbelasting door het maken van steeds dezelfde bewegingen of belastende houdingen de strekkers van de onderarmspieren irriteert.

Wat je zelf aan een tenniselleboog kunt doen, hangt af van de oorzaak van de klachten.

 • Indien de klacht het gevolg is van een verkeerde werkhouding en/of werkgewoonte, is het belangrijk dat je een nieuwe (werk)houding of techniek aanleert. Beperk muizen zoveel mogelijk door met de andere hand te muizen en/of sneltoetsen te gebruiken en zet het toetsenbord plat.
 • Indien de klachten het gevolg zijn van sport of zware arbeid, is het raadzaam deze tijdelijk te staken of de belasting te verminderen. Bij tennis is het belangrijk om een demper op het racket te gebruiken en/of de techniek aan te passen.
 • Voer (rek)oefeningen uit om de spieren in de onderarm te ontspannen.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Pols draaien

  Ga staan of zitten. Strek één arm voor je uit. Je handpalm is naar beneden gericht. Maak een vuist en strek vervolgens je vingers uit.


 • Polsstrekker actief rekken

  Ga staan of zitten. Strek één arm voor je uit. Je handpalm is naar beneden gericht. Maak een vuist en strek vervolgens je vingers uit.


 • Polsstrekker rekken

  Ga staan of zitten. Strek één arm voor je uit. Je handpalm is naar beneden gericht. Maak een vuist en strek vervolgens je vingers uit.

Bij een golferselleboog kunnen de volgende klachten voorkomen:

 • Pijn aan de binnenzijde van de elleboog, op of onder het uitstekende botdeel
 • Pijn kan uitstralen naar de onderarm of hand.
 • De pijn wordt erger bij belasting, bijvoorbeeld bij het tillen van een boodschappentas.

Een golferselleboog kan verschillende oorzaken hebben:

 • Veelvuldig uitoefenen van grijpbelasting
 • Het herhalen van steeds dezelfde bewegingen
 • Langdurig in dezelfde houding zijn
 • Een verminderde belastbaarheid, door bijvoorbeeld een spanningssituatie thuis of drukte op het werk, kan ervoor zorgen dat klachten makkelijker ontstaan

Wat kan ik er zelf aan doen?

Wat je zelf aan de klacht kunt doen, is afhankelijk van de oorzaak van de klacht.

 • Indien de klacht het gevolg is van een verkeerde werkhouding, is het belangrijk dat je een nieuwe (werk)houding of techniek aanleert
 • Indien de klacht het gevolg is van sport of zware arbeid is het raadzaam deze tijdelijk te staken of de belasting te verminderen
 • Zorg zoveel mogelijk voor een balans in je leven waarbij je voldoende ontspant, slaapt, sport en gezond eet
 • Om de spieren van de onderarm te ontspannen, kun je rekoefeningen uitvoeren.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Pols draaien

  Ga op een stoel zitten. Steun met je onderarm op de tafel of op de leuning van je stoel. Draai cirkels met je pols van klein naar groot en probeer hierbij je onderarm zo stil mogelijk te houden.


 • Polsbuigers rekken

  Ga rechtop zitten en strek je arm naar voren uit. Wijs met je handpalm naar boven. Met je andere hand buig je voorzicht je hand naar beneden tot je rek voelt. Houd dit 10 tot 15 seconden vast.


 • polsbuiger met gewicht

  Ga rechtop in een stoel zitten. Leg je arm op tafel of op de armleuning van een stoel. Zorg dat je hand vrij ligt met de handpalm naar boven. Houd in deze hand een gewichtje vast. Beweeg je pols omhoog en weer rustig naar beneden. Herhaal deze beweging.

Bij tricepsklachten heb je met name pijn ter hoogte van de achterzijde van de elleboog. Ook kun je pijn hebben bij het aanspannen van de tricepsspier. Dit voel je bij het strekken van de elleboog en het op rek brengen van de tricepsspier (buigen elleboog).

Een tricepspeesklacht kan komen door:

 • Overbelasting: door bijvoorbeeld veel dezelfde armbewegingen tijdens het sporten
 • Onderbelasting en inactiviteit bijvoorbeeld na een periode gips
 • Verkeerde techniek tijdens sporten
 • Een onduidelijke oorzaak

Bij peesklachten is het erg belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is, omdat de behandeling hier op afgestemd moet worden.

Een algemeen advies bij een tricepspeesklacht is om de arm zoveel mogelijk binnen jouw pijngrens te blijven bewegen. Zo blijven de gewrichten en spieren soepel en in conditie. Alleen bij een acute ontsteking is rust raadzaam.

Bij het sporten is het verstandig om evt. sportmateriaal, sportomstandigheden en trainingsbelasting (frequentie, duur en intensiteit) aan te passen (stoppen is vaak niet nodig). Vermijd plotselinge bewegingen met de arm/elleboog.

Herstel van een peesklacht kan lang duren omdat pezen bestaan uit slecht doorbloed weefsel.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Triceps rek in stand


 • Schouder bungelen circulair


 • Passief buigen elleboog

Bij het cubitale tunnelsyndroom kun je last hebben van pijn, tintelingen en/of een doof gevoel aan de binnenkant van de elleboog en aan de pinkzijde van de hand.

De pijn is te vergelijken met pijn die ontstaat bij stoten van het 'telefoonbotje'.

Verder nemen de klachten toe bij het volledig buigen van de elleboog en bij het liggen op de arm met een gebogen elleboog bijvoorbeeld tijdens het slapen.

De volgende oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan het cubitale tunnelsyndroom:

 • Achterliggende aandoening: reuma, artrose
 • Overbelasting door bijvoorbeeld sport (gewicht heffen) waarbij de elleboog veel gebogen en gestrekt wordt
 • Gewoonte houding: elleboog op tafel / slaaphouding (liggen op gebogen elleboog)
 • Ongeluk /val (botbreuk)
  • Neem met de fysiotherapeut de belastende situaties door en kijk of er alternatieven zijn. Eventueel kan een spalk of brace om de elleboog wat rust en pijnvermindering geven.
  • Blijf de elleboog bewegen om pijn of stijfheid te voorkomen.
  • Bij toenemende of aanhoudende klachten kan in samenspraak met de arts besloten worden om te opereren.

  Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.

 • Neem met de fysiotherapeut de belastende situaties door en kijk of er alternatieven zijn. Eventueel kan een spalk of brace om de elleboog wat rust en pijnvermindering geven.
 • Blijf de elleboog bewegen om pijn of stijfheid te voorkomen.
 • Bij toenemende of aanhoudende klachten kan in samenspraak met de arts besloten worden om te opereren.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Pols draaien

  Ga op een stoel zitten. Steun met je onderarm op de tafel of op de leuning van je stoel. Draai cirkels met je pols van klein naar groot en probeer hierbij je onderarm zo stil mogelijk te houden.


 • Hand spreiden en knijpen

  Ga staan of zitten. Strek één arm voor je uit. Je handpalm is naar beneden gericht. Maak een vuist en strek vervolgens je vingers uit.


 • Passief buigen elleboog

Bij een bursitis heb je last van de volgende klachten:

 • Pijn, warmte, roodheid en zwelling ter hoogte van de elleboogpunt
 • Beperking in het buigen van de elleboog

De klachten kunnen geleidelijk ontstaan of plotseling optreden. In dat laatste geval spreekt men van een acute slijmbeursontsteking.

 • De slijmbeurs kan ontstoken raken door overbelasting of compressie. Denk bijvoorbeeld aan veelvuldig steunen op de elleboog. Hierdoor kan de slijmbeurs geïrriteerd raken en opzwellen.
 • Reuma of jicht kunnen ontstekingen in de slijmbeurs veroorzaken.
 • Via een wondje kunnen bacteriën in de huid in de slijmbeurs komen (bijvoorbeeld door krabben). Daar kunnen ze een ontsteking veroorzaken.

Soms is er geen direct aantoonbare reden voor het ontstaan van een slijmbeursontsteking.

Aan een bursitis kun je het volgende doen:

 • Voorkom overbelasting en het steunen op de elleboog.
 • Neem contact op met de huisarts indien de klachten niet vanzelf wegtrekken binnen 2 tot 4 weken. De huisarts kan dan ontstekingsremmers voorschrijven of de slijmbeurs leegzuigen met een injectiespuit.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Passief buigen elleboog

De belangrijkste symptomen bij CANS klachten zijn:

 • Pijn
 • Tintelingen of een doof gevoel
 • Kramp/vermoeidheid
 • Stijfheid
 • Krachtsverlies

In ernstige gevallen komen zwellingen, veranderingen van huidkleur en verschillen in temperatuur voor.

Er is vaak sprake van een combinatie van factoren die tot KANS leiden. Oorzaken kunnen zowel binnen als buiten het werk liggen.

Werkgerelateerde factoren

 • Werkdruk
 • Werkorganisatie
 • Werktijden
 • Werkplek
 • Werkwijze

Persoonsgebonden factoren

 • Verkeerde houding
 • Slechte werk-privé balans
 • Stress
 • Eentonig werk
 • Weinig sociale ondersteuning van collega’s

Het belangrijkste bij KANS is dat je achterhaalt welke risicofactoren in jouw specifieke geval een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van de klachten. Beginnende KANS klachten herstellen vaak vanzelf door kleine aanpassingen in het werkgedrag of houding te doen . Ook is het van belang om te analyseren of er in de privésfeer zaken meespelen die de klachten kunnen veroorzaken en/of in stand houden. Zit je thuis bijvoorbeeld veel achter de computer dan is het ook daar belangrijk dat je een goed ingestelde werkplek hebt, voldoende rustmomenten neemt en voldoende van lichaamshouding wisselt.

Tips

 • Zorg voor een gezonde leefstijl door veel te bewegen en te sporten, gezond te eten en voldoende te slapen
 • Positieve mindset
 • Zet de pootjes van het toetsenbord plat en beperk het muisgebruik zoveel mogelijk
 • Beperk langdurige grijpbelasting zoveel mogelijk
 • Wissel voldoende af in houding en taken tijdens het werk
 • Zorg voor een optimale ergonomie
 • Ontspan de onderarmspieren met regelmaat

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Pols draaien

  Ga op een stoel zitten. Steun met je onderarm op de tafel of op de leuning van je stoel. Draai cirkels met je pols van klein naar groot en probeer hierbij je onderarm zo stil mogelijk te houden.


 • Hand spreiden en knijpen

  Ga staan of zitten. Strek één arm voor je uit. Je handpalm is naar beneden gericht. Maak een vuist en strek vervolgens je vingers uit.


 • Polsbuigers rekken

  Ga rechtop zitten en strek je arm naar voren uit. Wijs met je handpalm naar boven. Met je andere hand buig je voorzicht je hand naar beneden tot je rek voelt. Houd dit 10 tot 15 seconden vast.


 • Polsstrekker rekken

  Ga rechtop staan. Strek de arm die je wilt rekken voor je uit en laat je hand hangen. Leg je andere hand op je handrug. Trek je hand naar je toe tot je rek voelt in je onderarm. Houd deze positie even vast. Ontspan je hand en herhaal de beweging.

Als je de elleboog kneust, dan heb je vaak pijn, roodheid en zwelling rond het gewricht. Het gewricht kan ook blauw worden als gevolg van het scheuren van kleine haarvaten. Het kan zijn dat je door de zwelling beperkt bent in het bewegen van de elleboog.

Een ongeluk in de vorm van een val op elleboog of op hand of een klap tegen de elleboog kunnen een kneuzing veroorzaken. Ook kan een verdraaiing van de elleboog bv met sporten of in een vechtpartij leiden tot kneuzing.

Consulteer bij een kneuzing altijd de huisarts om een botbreuk uit te laten sluiten en om de mate van kneuzing vast te stellen.

Een koude pakking van ongeveer 15 minuten op het gebied rond de elleboog kan de pijn verminderen. Pas dit 1 tot 3x per dag toe. Een elastische zwachtel of brace om de elleboog kan zorgen voor steun. Voorkom overbelasting, maar blijf de elleboog, hand en schouder wel binnen de pijngrens bewegen om verstijving te voorkomen.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Schouder bungelen circulair

  Ga achter een stoel staan en pak met een hand de leuning. Buig met een rechte rug licht voorover. Pak met je vrije hand een gewichtje en laat deze ontspannen hangen. Maak nu cirkelvormige bewegingen. Begin met kleine cirkels en maak ze steeds groter.


 • Armen losschudden


 • Passief buigen elleboog

Bij gewrichtsklachten heb je vaak last van 1 of meer van de volgende symptomen:

 • Pijn vanuit het gewricht zelf of vanuit pezen, spieren en banden rondom het gewricht. Deze kunnen geïrriteerd en pijnlijk aanvoelen.
 • Zwelling, roodheid en warmte rond gewricht
 • Crepitaties (kraken, “zanderig” geluid) bij het bewegen
 • Stijfheid die met name voelbaar is als je de elleboog een tijdje hebt laten rusten in dezelfde houding en/of in de ochtend.

Artrose kan verschillende oorzaken hebben:

 • als gevolg van het verouderingsproces. Afname van het kwaliteit van kraakbeen is een normaal proces. Vrijwel iedereen boven de zestig jaar lijdt eigenlijk wel aan een bepaalde mate van artrose.
 • Overbelasting door bepaalde sporten of andere activiteiten
 • Naar aanleiding van een breuk of een aangeboren scheefstand in het gewricht

Als het gewricht niet dik, warm of rood is, dan is het veilig en goed om in beweging te blijven. De spieren worden sterker door het bewegen en je voorkomt dat ze stijf worden.

Voorkom overbelasting bij werk, sport en huishouden. Soms is het zinvol om  bij belastende werkzaamheden te ondersteunen met een brace. Draag de brace niet vaker of langer draagt dan noodzakelijk, omdat de spieren rondom het gewricht hierdoor kunnen verzwakken.

Koel de elleboog en omgeving indien je veel pijn hebt gedurende 15 minuten met een icepack. In overleg met de huisarts kan pijnstilling en/of ontstekingsremmende medicatie raadzaam zijn.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Polsstrekker rekken

  Ga rechtop staan. Strek de arm die je wilt rekken voor je uit en laat je hand hangen. Leg je andere hand op je handrug. Trek je hand naar je toe tot je rek voelt in je onderarm. Houd deze positie even vast. Ontspan je hand en herhaal de beweging.


 • Balletje knijpen

  Strek je arm voor je uit met de handpalm omhoog. Pak het balletje of de klei. Maak nu een knijpende beweging en ontspan. Draai dan de handpalm naar beneden en herhaal deze beweging.


 • Biceps rekken


 • Armen losschudden


 • Passief buigen elleboog

Hoe werkt Zelf aan de Slag met HelloFysio? 

Volg onderstaande stappen en werk aan je herstel met tips, adviezen en video-oefeningen.

 1. Klik op man of vrouw
 2. Klik op de locatie waar je pijn ervaart
 3. Klik op de aandoening die op jou van toepassing is
 4. Je kunt nu alle informatie over jouw aandoening lezen
 5. Ga aan de slag met de oefeningen en werk aan je herstel

Heb je een vraag over bovenstaande of wil je persoonlijk contact met één van onze fysiotherapeuten? Neem dan contact met ons op via 020 412 3006.