De pijn wordt vaak gevoeld op de plaats waar de spier aanhecht op het bot (bij de knobbel aan de pinkzijde thv de pols). De pijn neemt toe bij het aanspannen van de spier en/of het op rek brengen. Soms is er sprake van lokale warmte en zwelling

Een peesletsel van de Extensor carpi ulnaris kan ontstaan door de volgende oorzaken:

 • Overbelasting: door bijvoorbeeld sport (tennis, honkbal, golf, roeien) waarbij veel dezelfde arm- en polsbewegingen gemaakt worden
 • Onderbelasting na periode van inactiviteit (periode gips)
 • Een blessure of ongeluk (val/ botsing/ extreme belasting)

Neem situaties die overbelasting veroorzaken (op het werk, thuis of tijdens sport) door met jouw fysiotherapeut. Samen kunnen jullie zoeken naar een juiste balans in het gebruik van de hand en pols en het nemen van rust. Vermijd plotselinge bewegingen.

Een koudepakking gedurende 10 tot 15 minuten kan de pijn wat verminderen. Door zelfmassage kun je zelf de onderarmspieren ontspannen. Voer oefeningen uit binnen de pijngrens.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Pols draaien

  Ga op een stoel zitten. Steun met je onderarm op de tafel of op de leuning van je stoel. Draai cirkels met je pols van klein naar groot en probeer hierbij je onderarm zo stil mogelijk te houden.


 • Polsbuigers rekken

  Ga rechtop zitten en strek je arm naar voren uit. Wijs met je handpalm naar boven. Met je andere hand buig je voorzicht je hand naar beneden tot je rek voelt. Houd dit 10 tot 15 seconden vast.


 • Passief buigen elleboog

Bij het carpaal tunnelsyndroom kun je last krijgen van de volgende klachten:

 • Door beknelling van de middenhandszenuw ontstaat een tintelend of dof gevoel in de duim, wijs- en middelvinger
 • Verminderde kracht of coördinatie
 • Pijnklachten in de hand en in sommige gevallen in de gehele arm
 • Toename van de klachten tijdens de nacht, waardoor je soms wakker wordt door een slapende hand

Het carpale tunnelsyndroom heeft de volgende oorzaken:

 • Een beknelling van de middenzenuw in de pols, dit is vaak het gevolg van zwelling in de pezen door overbelasting
 • De botstructuur van de pols verandert, als gevolg van een botbreuk of reuma, waardoor een beknelling ontstaat
 • Hormonen, het Carpale tunnelsyndroom komt regelmatig voor tijdens de zwangerschap en in de overgang

De volgende factoren kunnen het carpaal tunnelsyndroom helpen verminderen:

 • Ga na welke houdingen en activiteiten een negatief effect hebben op je klachten en welke een positief effect hebben (Het kan helpen om een week lang een dagboek bij te houden)
 • Probeer belastende houdingen en bewegingen zo veel mogelijk te voorkomen
 • Leer jezelf een andere (werk) techniek, laat je hierbij adviseren door een arts of gespecialiseerd therapeut
 • Indien de klachten verergeren tijdens je werk, maak dit dan bespreekbaar met je leidinggevende en eventueel de arbo arts
 • Soms helpt het dragen van een polsbrace in de nacht

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Hand spreiden en knijpen

  Ga staan of zitten. Strek één arm voor je uit. Je handpalm is naar beneden gericht. Maak een vuist en strek vervolgens je vingers uit.


 • Vingers en duim aantikken

  Ga zitten en strek je arm voor je uit terwijl je handpalm naar boven wijst. Tik met je vingers om de beurt je duim aan. Van pink naar wijsvinger en van wijsvinger weer naar pink.


 • Polsbuigers rekken

  Ga rechtop zitten en strek je arm naar voren uit. Wijs met je handpalm naar boven. Met je andere hand buig je voorzicht je hand naar beneden tot je rek voelt. Houd dit 10 tot 15 seconden vast.

Bij een roeierspols heb je pijn en/of zwelling ongeveer 4 centimeter boven de pols aan de handrugzijde. Druk op de pees geeft pijn. Deze pijn neemt ook toe bij  het aanspannen van de spier (optrekken van de hand) en/of het op rek brengen van spier.

Overbelasting door werk of sport (roeien) met veel dezelfde arm- en polsbewegingen kunnen deze klacht veroorzaken. Vreemd genoeg kan ook een onderbelasting door inactiviteit (bv een periode van gips) ten grondslag liggen aan deze aandoening. Daarnaast kan een ongeluk of blessure zoals een val, een botsing of een extreme belasting de klachten veroorzaken.

 • Neem situaties die overbelasting veroorzaken (op het werk, thuis of tijdens sport) door met jouw fysiotherapeut. Samen kunnen jullie zoeken naar een juiste balans in het gebruik van de hand en pols en het nemen van rust.
 • Vermijd plotselinge bewegingen.
 • Een koudepakking gedurende 10 tot 15 minuten kan de pijn wat verminderen.
 • Door (zelf)massage kun je de onderarmspieren ontspannen. Voer oefeningen uit binnen de pijngrens.
 • Herstel van een peesklacht kan lang duren omdat het slecht doorbloed weefsel is.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Enkel mobiliseren naar achter.mp6

  Ga op een stoel zitten. Beweeg langzaam je voet naar achteren terwijl je hak op de grond blijft.


 • Voet buigers met handdoek

  Ga met je voeten op een handdoek staan. Beweeg met je tenen de handdoek onder je voet door. Doe dit zonder je voet op te tillen.


 • Enkel rondjes draaien

  Ga op een stoel zitten. Til je been iets op en draai rondjes met je voet. Draai eerst linksom en daarna rechtsom.


 • Voet tappen in zit

  Ga rechtop in een stoel zitten. Strek je rechterbeen voor je uit. Trek je tenen nu naar je toe en strek ze vervolgens helemaal spits naar voren. Herhaal deze beweging. Zet je voet neer en wissel vervolgens van kant.


 • Staan op 1 been

De belangrijkste symptomen bij CANS klachten zijn:

 • Pijn
 • Tintelingen of een doof gevoel
 • Kramp/vermoeidheid
 • Stijfheid
 • Krachtsverlies

In ernstige gevallen komen zwellingen, veranderingen van huidkleur en verschillen in temperatuur voor.

Er is vaak sprake van een combinatie van factoren die tot KANS leiden. Oorzaken kunnen zowel binnen als buiten het werk liggen.

Werkgerelateerde factoren

 • Werkdruk
 • Werkorganisatie
 • Werktijden
 • Werkplek
 • Werkwijze

Persoonsgebonden factoren

 • Verkeerde houding
 • Slechte werk-privé balans
 • Stress
 • Eentonig werk
 • Weinig sociale ondersteuning van collega’s

Het belangrijkste bij KANS is dat je achterhaalt welke risicofactoren in jouw specifieke geval een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van de klachten. Beginnende KANS klachten herstellen vaak vanzelf door kleine aanpassingen in het werkgedrag of houding te doen . Ook is het van belang om te analyseren of er in de privésfeer zaken meespelen die de klachten kunnen veroorzaken en/of in stand houden. Zit je thuis bijvoorbeeld veel achter de computer dan is het ook daar belangrijk dat je een goed ingestelde werkplek hebt, voldoende rustmomenten neemt en voldoende van lichaamshouding wisselt.

Tips

 • Zorg voor een gezonde leefstijl door veel te bewegen en te sporten, gezond te eten en voldoende te slapen
 • Positieve mindset
 • Zet het toetsenbord op de laagste stand en beperk het muizen zoveel mogelijk.
 • Wissel voldoende af in houding en taken tijdens het werk
 • Zorg voor een optimale ergonomie

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Pols draaien

  Ga op een stoel zitten. Steun met je onderarm op de tafel of op de leuning van je stoel. Draai cirkels met je pols van klein naar groot en probeer hierbij je onderarm zo stil mogelijk te houden.

Vaak merk je niets van osteoporose, totdat je een bot breekt. Vaak zijn dit de botten van de wervelkolom, pols of heup. Ook kan je kleiner en wat krommer worden, omdat de wervels meer inzakken. Bij éen derde van de mensen met osteoporose zakt de wervel in zonder dat je hier last van hebt. Andere mensen kunnen last hebben van botpijn. Deze pijn kan uitstralen naar de borstkas.

Bij het ouder worden treedt osteoporose bij iedereen op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 mannen boven de 50 jaar osteoporose. De overgang versnelt het proces vaak bij vrouwen. Osteoporose komt vaker voor bij mensen die een erfelijke aanleg hebben, bij vrouwen, bij mensen met een laag lichaamsgewicht, bij gebrek aan lichaamsbeweging, bij voedingstekorten zoals bv. tekort aan kalk, bij te weinig zonlicht met als gevolg tekort aan vitalime D, bij roken, bij overmatige consumptie van alcohol, bij langdurig gebruik van prednison en bij aandoeningen van de schildklier.

 • Om verder botverlies tegen te gaan en nieuwe botbreuken te voorkomen, zijn leefregels belangrijk. Goede voeding, voldoende zonlicht en lichaamsbeweging zijn van belang om het proces van botontkalking zoveel mogelijk te vertragen.
 • Het is gebleken dat kracht- en balanstraining het aantal valpartijen bij mensen sterk kan verminderen. Een voorbeeld hiervan is Tai Chi, een Chinese vechtkunst waarbij je zowel spieren, concentratie als balans traint.
 • Naast de leefregels kan de behandeling bestaan uit het geven van aanvullende medicatie en supplementen zoals kalk en vitamine D.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Pols draaien

  Ga op een stoel zitten. Steun met je onderarm op de tafel of op de leuning van je stoel. Draai cirkels met je pols van klein naar groot en probeer hierbij je onderarm zo stil mogelijk te houden.


  • Polsstrekkers versterken met gewicht

   Ga rechtop in een stoel zitten. Leg je arm op tafel of op de armleuning van een stoel. Zorg dat je hand vrij ligt met de handpalm naar beneden. Houd in deze hand een gewichtje vast. Beweeg nu je pols omhoog en omlaag. Herhaal deze beweging.


  • Wall push 1-armig

Bij Ganglion ontstaan er klachten als pijn en krachtsverlies. Deze ontstaan meestal door druk van de zwelling op aangrenzende pezen of zenuwen. De zwelling kan ook ontsierend zijn.

Een ganglion kan ontstaan door:

 • Slijtage (artrose) van het betreffende gewricht
 • Door instabiliteit van de pols ontstaan na beschadiging van de banden rond de pols (bv na een breuk) of door hypermobiliteit.

Als het ganglion je geen klachten geeft kun je ervoor kiezen om het beloop af te wachten. De helft van de ganglions verdwijnt vanzelf. Wil je hier niet op wachten en/of geeft het ganglion je klachten dan kun je ervoor kiezen om het ganglion te laten leegzuigen of operatief te laten verwijderen. Helaas is dit geen garantie voor het weg blijven van de ganglion omdat deze zich opnieuw kan vullen met gewrichtsvocht.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Hand spreiden en knijpen

  Ga staan of zitten. Strek één arm voor je uit. Je handpalm is naar beneden gericht. Maak een vuist en strek vervolgens je vingers uit.


 • Pols draaien

  Ga op een stoel zitten. Steun met je onderarm op de tafel of op de leuning van je stoel. Draai cirkels met je pols van klein naar groot en probeer hierbij je onderarm zo stil mogelijk te houden.


 • Polsbuigers rekken

  Ga rechtop zitten en strek je arm naar voren uit. Wijs met je handpalm naar boven. Met je andere hand buig je voorzicht je hand naar beneden tot je rek voelt. Houd dit 10 tot 15 seconden vast.


 • Met je vingers piano spelen

  Ga rechtop zitten. Leg je hand plat op de tafel. Beweeg je vingers één voor één omhoog en weer omlaag. Herhaal de oefening.


 • Rekken van de duimmuis

De meeste vormen van reuma veroorzaken pijn en stijfheid in gewrichten of spieren. Daardoor kun je je zich minder goed bewegen, wat beperkingen kan geven in het dagelijks leven. Daarnaast komen vermoeidheid en algehele stijfheid die optreedt in de ochtend of na een lange tijd in dezelfde houding te hebben gezeten, veel voor. Klachten kunnen in de loop van de dag erger of juist minder erg worden.

Reuma is een auto-immuunziekte. Dat is een ziekte waarbij het afweersysteem het verschil tussen goede (lichaamseigen) en slechte organismen (virussen en bacteriën) niet kent en daardoor eigen weefsel aanvalt. Het is niet bekend waardoor mensen reuma krijgen. Omgevingsfactoren zoals roken en overgewicht spelen waarschijnlijk een rol. Het lijkt er ook op dat reuma erfelijk is: mensen bij wie reuma in de familie voorkomt hebben meer kans om door de ziekte getroffen te worden.

Reuma komt twee tot driemaal zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Het kan op iedere leeftijd ontstaan, maar begint meestal tussen de 40 en 60 jaar.

De meeste vormen van reuma zijn chronisch; je kunt er dus niet van genezen. Bij reuma is het belangrijk om regelmatig te bewegen.  Bewegen zorgt ervoor dat je spieren sterk en soepel blijven, waardoor pijn en stijfheid afneemt. Sommige soorten reuma kennen actieve en rustige periodes. Tijdens de actieve periode waarin de gewrichten ontstoken zijn, kun je beter rustig aan doen.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Pols draaien

  Ga op een stoel zitten. Steun met je onderarm op de tafel of op de leuning van je stoel. Draai cirkels met je pols van klein naar groot en probeer hierbij je onderarm zo stil mogelijk te houden.

De mate van klachten die iemand ervaart als gevolg van artrose zijn sterk verschillend. Zo zijn er mensen met ernstige afwijkingen, maar zonder veel pijn en mensen met minder aantoonbare klachten die toch veel pijn ervaren. De volgende klachten kunnen voorkomen:

 • Pijn en stijfheid, als gevolg van bot op bot contact
 • Stijfheid bij het begin van bewegen, ook wel startstijfheid genoemd. Meestal verdwijnt deze stijfheid na een paar minuten tot een half uur
 • Ernstige vervormingen van de gewrichten

Artrose kan verschillende oorzaken hebben:

 • Als gevolg van het verouderingsproces, waarbij het kraakbeen van mindere kwaliteit wordt
 • Overbelasting door bijvoorbeeld bepaalde sporten
 • Artrose kan ook optreden na een breuk of eerdere blessure(s) in het gewricht

Als gevolg van de pijn en stijfheid heb je de neiging minder te gaan bewegen. Beweging zorgt er echter voor dat de gewrichtsvloeistof voedingstoffen naar het kraakbeen kan vervoeren waardoor dit in een betere conditie blijft. Ook zorgt je door voldoende beweging en oefeningen voor sterkere spieren. Hierdoor komt er minder druk te staan op het gewricht en kun je voorkomen dat klachten verergeren.

Ervaar je pijn of verergeren je klachten, stop dan onmiddellijk de oefening. Plan een afspraak dan helpen we je verder.


 • Pols draaien

  Ga op een stoel zitten. Steun met je onderarm op de tafel of op de leuning van je stoel. Draai cirkels met je pols van klein naar groot en probeer hierbij je onderarm zo stil mogelijk te houden.


 • Hand spreiden en knijpen

  Ga staan of zitten. Strek één arm voor je uit. Je handpalm is naar beneden gericht. Maak een vuist en strek vervolgens je vingers uit.


 • Vingers en duim aantikken

  Ga zitten en strek je arm voor je uit terwijl je handpalm naar boven wijst. Tik met je vingers om de beurt je duim aan. Van pink naar wijsvinger en van wijsvinger weer naar pink.

Hoe werkt Zelf aan de Slag met HelloFysio? 

Volg onderstaande stappen en werk aan je herstel met tips, adviezen en video-oefeningen.

 1. Klik op man of vrouw
 2. Klik op de locatie waar je pijn ervaart
 3. Klik op de aandoening die op jou van toepassing is
 4. Je kunt nu alle informatie over jouw aandoening lezen
 5. Ga aan de slag met de oefeningen en werk aan je herstel

Heb je een vraag over bovenstaande of wil je persoonlijk contact met één van onze fysiotherapeuten? Neem dan contact met ons op via 020 412 3006.