<< Terug naar inspiratie overzicht

Inspiratie 29 mar 2018 15:44

ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2018


De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten

Met de ESF Duurzame inzetbaarheid kunnen werkgevers subsidie ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 50% van de advies en projectkosten komen in aanmerking voor de subsidie tot een bedrag van 10.000,-. Diverse van onze diensten komen in aanmerking voor de ESF subsidie duurzame inzetbaarheid. In het voorjaar van 2018 zal naar verwachting  de subsidie regeling weer worden opengesteld. Het is raadzaam om nu al vast te beginnen met de voorbereiding om te zorgen dat je er op tijd bij bent. Wil je van de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid gebruik maken? Wij helpen je graag. Lees in dit blog meer over de mogelijkheden.

Wat komt in aanmerking voor de  ESF Duurzame Inzetbaarheid?

Projecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Diverse van onze diensten, waaronder het 3V ontwikkelprogramma, strategisch gezondheidsbeleid en bepaalde training en coaching programma’s komen in aanmerking voor de ESF subsidie duurzame inzetbaarheid.

Subsidievoorwaarden ESF Duurzame Inzetbaarheid

Aan de subsidie worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • U heeft minimaal 2 medewerkers in dienst
  • Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren.
  • Het opstellen van een advies met implementatieplan en begeleiden bij het implementeren van een advies komen in aanmerking voor de subsidie
  • U dient in het advies of verslag op te nemen hoe het personeel betrokken is.
  • De externe adviseur moet beschikken over drie persoonlijke referenties van drie verschillende opdrachtgevers.

50% subsidie op duurzame inzetbaarheid projecten met de ESF Duurzame inzetbaarheid  

Alleen kosten van de door de externe adviseur werkelijk gerealiseerde uren voor ten minste één van de onderstaande activiteiten, aantoonbaar gericht op één of meer van de genoemde thema's of activiteiten zijn subsidiabel:

  • het verkrijgen van een advies met implementatieplan;
  • het begeleiden van de implementatie van een advies.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum aan subsidiabele kosten van € 25.000. Het toegekende subsidiebedrag bedraagt ten minste € 6.000 (dus € 12.000 aan subsidiabele kosten) en maximaal € 12.500 (dus € 25.000 aan subsidiabele kosten). Voor de berekening van de subsidie wordt het uurtarief van de ingehuurde adviseur bepaald op maximaal € 100 exclusief BTW.

Kosten zijn subsidiabel vanaf een dag nadat het besluit van verlening subsidie is afgegeven.

Aangekondigd is dat er drie aanvraagtijdvakken zullen volgen:

  • Eerste openstelling: 25 juni 2018 tot en met 29 juni 2018
  • Tweede openstelling: 12 november 2018 tot en met 16 november 2018
  • Derde openstelling: 8 april 2019 tot en met 12 april 2019

Per tijdvak is € 15 miljoen beschikbaar. Wanneer meer aanvragen zijn ingediend dan waar budget voor is, zal middels loting de volgorde van behandeling worden bepaald. Een aanvrager mag uit maximaal één van de drie tijdsvakken subsidie ontvangen. Wanneer de subsidie wordt verleend, dan worden onafhankelijk van de uiteindelijke realisatie van het project, de eventuele latere aanvragen afgewezen.

100% subsidie garantie

Onze adviseurs en vitaliteitsmanagers hebben ruimte ervaring met ESF Duurzame Inzetbaarheid. De afgelopen jaren hebben wij voor uiteenlopende organisaties succesvolle ESF-trajecten verzorgd. Om er 100% zeker van te zijn dat de subsidie aanvraag toegekend wordt werken wij samen met een extern subsidie advies bureau.

Ga in 2018 aan de slag met Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid

Heb je plannen om in 2018 aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsmanagement binnen jou organisatie? Lees daar meer over in het blog:  Strategisch vitaliteitsbeleid vormgeven naast je drukke HR baan? Maak het simpel in 3 stappen! en neem contact met ons op. Dan onderzoeken we samen of het project in aanmerking komt voor de subsidie.

Meer weten? Neem contact op

Meer interessante blogs


Bevlogenheid: betere KPI om het succes van een onderneming te voorspellen

Het is vandaag (16 juni 2017) de dag van de bevlogenheid. Bevlogen mensen halen voldoening uit hun werk, zijn zeer betrokken en voelen zich vitaal en trots. Daarmee draagt bevlogenheid bij aan onze psychische en lichamelijke gezondheid. Prof. dr. Willem van Rhenen, stelt zelfs dat de mate van bevlogenheid een betere graadmeter is om het succes van een onderneming te voorspellen dan de economische KPI’s! Wellicht is het een idee om de bevlogenheidsscores van bedrijven op te nemen in de jaarverslagen. Wie durft?!

Lees meer

Drie adviezen om de War for Talent te winnen

HC Health gelooft dat je een extra aantrekkelijke werkgever bent als je investeert in de vitaliteit van jouw medewerkers.  En zo dus makkelijker ICT talent kunt aantrekken. In dit blog vertelt vitaliteitsconsulent Puck hoe je met jouw bedrijf de ‘War for Talent’ kunt winnen.

Lees meer

Collectief bewegen beweegt jouw medewerkers

Medewerkers die voldoende bewegen zijn gezonder, fitter en hebben minder kans op overgewicht. Bovendien verzuimen sportende werknemers minder. Maar hoe krijgen we medewerkers in beweging? Verschillende praktijkvoorbeelden laten zien hoe bedrijven medewerkers gezamenlijk succesvol in beweging brengen. Ook beschrijft onze vitaliteitsconsultant Daan de toegevoegde waarde van gezamenlijk/collectief bewegen.

Lees meer