In drie stappen naar
een vitale organisatie

Ons vitaliteitsbeleid op maat zorgt voor duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Met ons kun je ziekteverzuim terugdringen. Hiermee realiseer je in 3 stappen een vitale organisatie. Wil je meer weten? Vraag nu een bedrijfsscan aan.

Duurzame inzetbaarheid met HC Health vitaliteitsbeleid

3V model, ontwikkel een vitaliteitsbeleid op maat

Verkennen

Onderzoek naar huidige en toekomstige situatie

  • Vitaliteitsscan
  • Desk research
  • Businesscase

Verbeelden

Richten op visie en bepalen doelstellingen

  • Strategie workshops
  • Strategische roadmap
  • Communicatieplan

Verwezenlijken

Van visie naar een concreet jaarplan 

  • Implementatie jaarplan
  • Uitvoering management
  • Monitoren en bijsturen
Vitaleitsscan HC Health vitaliteitsbeleid

Verkennen van huidige en gewenste situatie

Door de bedrijfsvitaliteitsscan en desk research analyseren we de vitaliteit van jouw organisatie. Zo krijg je een helder beeld van het huidige beleid en de toekomstvisie.

Verbeelden van de visie

Workshops voor de sleutelpersonen binnen jouw organisatie, zorgen voor een breed gedragen toekomstvisie. Een roadmap met een concreet jaarplan helpt om invulling te geven aan een strategisch vitaliteitsbeleid.

Vitaliteitsbeleid HC Health Verbeeldende fase
Vitaliteitsbeleid HC Health verwezelijken

Verwezenlijken van visie naar een concreet jaarplan

De implementatie van de visie en strategie is een langdurig proces van monitoren en bijsturen. Ben je te druk om deze rol alleen te vervullen? Onze ervaren vitaliteitsconsultants kunnen je hierbij ondersteunen. Neem gerust contact met ons op.