In drie stappen naar
een vitale organisatie

Ons vitaliteitsbeleid op maat zorgt voor duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Met ons kun je ziekteverzuim terugdringen. Hiermee realiseer je in 3 stappen een vitale organisatie. Wil je meer weten? Vraag nu een bedrijfsscan aan.

Duurzame inzetbaarheid met HC Health vitaliteitsbeleid

3V model, ontwikkeltraject strategisch vitaliteitsbeleid

Verkennen

Onderzoek naar huidige en toekomstige situatie

  • Vitaliteitsscan
  • Desk research
  • Businesscase

Verbeelden

Richten op visie en bepalen doelstellingen

  • Strategie workshops
  • Strategische roadmap
  • Communicatieplan

Verwezenlijken

Van visie naar de implementatie

  • Implementatie jaarplan
  • Uitvoering management
  • Monitoren en bijsturen
Vitaleitsscan HC Health vitaliteitsbeleid

Verkennen van huidige en gewenste situatie

Door de bedrijfsvitaliteitsscan, desk research en observaties analyseren we de vitaliteit van jouw organisatie. Een businesscase wordt opgesteld en geeft direct inzage in de financiële impact op de organisatie. 

Zo krijg je een helder beeld van de huidige en gewenste situatie en creëren we draagvlak voor de volgende fase; de verbeeldende fase.

Verbeelden van de visie

Door middel van een traject van interactieve workshops, desk research en interviews komen we tot een heldere visie, strategie en roadmap. Hiermee ligt de blauwdruk voor het integrale strategische vitaliteitsbeleid vast, is er draagvlak bij alle stakeholders en kan begonnen worden met het verwezenlijken van de plannen. 

Vitaliteitsbeleid HC Health Verbeeldende fase
Vitaliteitsbeleid HC Health verwezelijken

Verwezenlijken van visie naar concreet jaarplan

De implementatie van de visie en strategie is een langdurig proces van monitoren en bijsturen. Ben je te druk om deze rol alleen te vervullen? Onze ervaren vitaliteitsconsultants kunnen je hierbij ondersteunen. Neem gerust contact met ons op.

E-book downloaden

Een vitaliteitsbeleid in 3 stappen inclusief trends

De praktische handleiding voor HR bij het ontwikkelen van een vitaliteitsbeleid