image/svg+xml

Voldoe aan jouw wettelijke zorgplicht in 3 stappen

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de veiligheid en vitaliteit van (thuiswerkende) medewerkers te beschermen. Het treffen van maatregelen is daarom noodzakelijk in het waarborgen van vitaliteit en het voorkomen van claims.

In drie stappen voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor werkgevers

1Inventariseren

Inventarisatie en adviseren van faciliteiten voor werkplekken

  • Online werkplekcheck
  • Gecertificeerde werkplekadviseurs

2Overeenkomen

Faciliteren van Arbo-voorzieningen en vastleggen van gemaakte afspraken

  • Zorgplicht werkgevers
  • Ondertekenen overeenkomsten

3Controleren

Periodieke werkplekcontrole en naleving van gemaakte afspraken

  • Periodieke werkplekcheck
  • Toezien op afspraken

Ergonomische werkplekken met een online module

Aanvullend kan een online werkplekmodule beschikbaar worden gesteld. Hier kunnen medewerkers zowel zelfstandig als onder begeleiding aan de slag met het realiseren van een ergonomische werkplek.

Stap 1

Inventariseren van de werkplekken

Door middel van een werkplekcheck en videogesprek met een ervaren werkplekadviseur brengen we de thuiswerkplekken en de ontbrekende faciliteiten per medewerker in kaart. Individuele rapportages bepalen welke voorzieningen noodzakelijk zijn om de fysieke gesteldheid van jouw medewerkers te waarborgen en aansprakelijkheden voor letselschade te voorkomen.

Inventariseren van de werkplekken
Stap 2

Treffen van voorzieningen en gemaakte afspraken

Samen stellen we een heldere overeenkomst op waarin wordt vastgelegd dat jij aan je wettelijk zorgplicht hebt voldaan. Deze overeenkomst gaat in op de belangrijkste zaken met betrekking tot vitaliteit en veiligheid. Denk onder andere aan visuele vastlegging van de werkplek, gegeven adviezen en gemaakte afspraken.

Treffen van voorzieningen en gemaakte afspraken
Stap 3

Periodieke werkplekcontrole en naleving van afspraken

Het is raadzaam om in ieder geval elk jaar de thuiswerkplekken te herevalueren en een controle uit te voeren op de naleving van de gemaakte afspraken. Indien nodig wordt de thuiswerkplek opnieuw visueel vastgelegd en worden nieuwe overeenkomsten door beide partijen ondertekend. Zo wordt vastgelegd dat jij niet alleen nu, maar elk jaar aan de zorgplicht voor werkgevers hebt voldaan.

Periodieke werkplekcontrole en naleving van afspraken

Vitale opdrachtgevers van HC Health

Vitale opdrachtgevers van HC Health
Ontvang de brochure