Inspiratie

Blijf op de hoogte van onze artikelen door je in te schrijven op onze nieuwsbrief

Evalueer jouw vitaliteitsmanagement

17 may 2017

Geschreven door Timo Velzeboer

Mede door de aantrekkende economie en toenemende aandacht voor werkstress, beweging en gezondheid in het algemeen, gaan bedrijven steeds vaker investeren in de gezondheid van medewerkers. Waar bedrijven nog regelmatig mee worstelen is het evalueren van hun beleid ten aanzien van vitaliteitsmanagement. Hoe kun je evalueren of een interventie, het vitaliteitsprogramma of het gehele vitaliteitsbeleid succesvol is?

LEES MEER

Van investeren in verzuimbeheersing naar investeren in productiviteit

25 oct 2016

Geschreven door Timo Velzeboer

Waar organisaties in het verleden met name investeerden in vitaliteitsmanagement met de focus op verzuimbeheersing, maakt dit steeds meer plaats voor focus op preventie en duurzame inzetbaarheid. Dit wordt onderbouwd met een onderzoek uitgevoerd door Capgemini in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Capgemini berekende wat 1% verzuimreductie en 1% productiviteitsstijging zou betekenen per werkzame Nederlander. Indien een bedrijf er in slaagt het verzuim met 1% terug te dringen levert dit gemiddeld €412 euro op. Echter, slaagt een bedrijf erin om de productiviteit met 1% te verhogen, dan levert dit gemiddeld €953 euro per medewerker op.

LEES MEER

Investeren in vitaliteit: kosten of baten?

26 aug 2016

Geschreven door Timo Velzeboer

In mijn werkzaamheden als vitaliteitsconsultant is één van de meest voorkomende vragen “wat leveren jullie diensten ons als organisatie eigenlijk op?”. Een standaard antwoord hiervoor bestaat niet. Tot op zekere hoogte is dit cijfermatig terug te koppelen, echter spelen er ook zaken die niet objectief meetbaar zijn.
In dit blog geeft vitaliteitsconsultent Timo Velzeboer je inzicht in verzuimkosten en vertelt hij je meer over Return on Health.

LEES MEER

Energiemanagement: nu en in de toekomst

17 aug 2016

Geschreven door Rogier van Hoorn

De situatie van de werknemer is de laatste jaren drastisch veranderd. Een werknemer was 10 jaar geleden bij een vast dienstverband verzekerd van een veilige toekomst. Nu verwacht je van de werknemer dat hij/zij zich blijft ontwikkelen en zichzelf interessant houdt voor de arbeidsmarkt. Organisaties besteden structureel aandacht aan kennisontwikkeling maar zien de energiebalans van de medewerker als een privézaak. Is dit terecht?

LEES MEER

Sneller herstel via bedrijfsfysiotherapie en e-health

7 mar 2016

Geschreven door Timo Velzeboer

Fysiotherapeuten zijn helaas geen wonderdokters. Door onze in-company ervaring zijn alle fysiotherapeuten van HC Health wel specialist in arbeidsgerelateerde klachten. We kennen de werkomstandigheden en mogelijkheden binnen het bedrijf goed. Dit alles neemt echter niet weg dat een spoedig en goed herstel ook vereist dat de medewerker/patiënt zelf aan de slag gaat. Actief aan de slag met oefeningen en adviezen die het herstel bevorderen. In de praktijk zien wij dat dit iets is waar veel patiënten de mist in gaan. Gisteren ontving ik van een medewerker van één van onze klanten een mooi verhaal.

LEES MEER