image/svg+xml

Bedrijfsanalyse: hoe pak je het aan?

Sander de Casparis - Directeur bij HC Health
bedrijfsanalyse

Dit artikel maakt onderdeel uit van het gratis ‘Stappenplan: MDIEU subsidie’. Dit stappenplan duikt dieper in wat deze subsidie inhoudt en hoe organisaties deze cruciale subsidie kunnen aanvragen en optimaal benutten.

De bedrijfsanalyse voor de MDIEU regeling is een cruciaal instrument om inzicht te verkrijgen in de knelpunten van een organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In deze blog lichten we de belangrijkste onderdelen die nodig zijn om een grondige bedrijfsanalyse uit te voeren, met specifieke aandacht voor de MDIEU subsidie.

Het doel van de bedrijfsanalyse

De bedrijfsanalyse voor de MDIEU regeling is een grondige evaluatie van een organisatie met als voornaamste focuspunten de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid. Indien van toepassing, kan het zich ook richten op vraagstukken met betrekking tot eerder stoppen met werken. Het doel van de analyse is problemen identificeren en concrete antwoorden formuleren voor de aanpak van deze uitdagingen.

Een cruciaal onderdeel van deze analyse is ook het onderzoeken van de rol van investeringen. Hierbij kijk je hoe financiële investeringen in duurzame inzetbaarheid kunnen bijdragen aan het oplossen van de eerder geïdentificeerde problemen.

De bedrijfsanalyse bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemene informatie over jouw organisatie: Dit omvat een beschrijving van de arbeidsorganisatie en de aard van de werkzaamheden. Dit omvat ook aandacht voor eventuele franchisenemers of dochterondernemingen.

Onderbouwen van de omvang en samenstelling van het aantal werkenden: Dit onderdeel belicht het totale aantal werkenden, de samenstelling naar leeftijd en opleidingsniveaus, evenals specifieke informatie over medewerkers in loondienst.

Beschrijving van de problematiek: De analyse richt zich op de huidige situatie van duurzame inzetbaarheid, de knelpunten, en eventueel zwaar werk binnen de organisatie, zoals fysiek zwaar werk, te veel zitten of mentale kwetsbaarheid. Daarnaast wordt gekeken naar wat er al wordt gedaan wat betreft duurzame inzetbaarheid.

Betrokkenheid werknemersvertegenwoordiging: Dit onderdeel beschrijft het karakter van de werknemersvertegenwoordiging en hoe zij zijn betrokken bij het uitvoeren en opstellen van de bedrijfsanalyse.

Laat HC Health je ontzorgen

Wil jij de bedrijfsanalyse compleet en correct uitvoeren? Zonder te veel gedoe en moeite? We zijn niet alleen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de sector, maar bieden ook ondersteuning bij het opstellen van de bedrijfsanalyse. Hierdoor kun jij je volledig concentreren op het aanleveren van de vereiste bedrijfsgegevens. Wij zorgen ervoor dat de bedrijfsanalyse perfect aansluit op de subsidieaanvraag, waardoor het proces soepel en doeltreffend verloopt. Neem contact op, we helpen je graag verder.

MDIEU subsidie

Vergoeding voor bedrijfsanalyse

Besluit jij om een activiteitenplan op te stellen en daarvoor subsidie aan te vragen? Dan kom je in aanmerking voor een vergoeding van 5.000 euro voor de bedrijfsanalyse. Deze wordt achteraf toegerekend als ook subsidie wordt verleend voor het activiteitenplan. Het is een vast bedrag, dus het is niet nodig om aan te tonen hoeveel de uitvoering van de bedrijfsanalyse werkelijk heeft gekost.

Betrek werknemersvertegenwoordiging

Om de bedrijfsanalyse volledig en nauwkeurig uit te voeren, is het een vereiste om de werknemersvertegenwoordiging te betrekken bij dit proces. Het gaat tenslotte om hen. Des te belangrijker dus om inzicht te krijgen in hun werkervaringen en waar zij tegenaanlopen.

MDIEU subsidie

Hulp nodig?

Waarom uitzoeken hoe het precies werkt, als HC Health dat al voor je heeft gedaan? Precies. Laat ons je helpen bij het indienen van jouw subsidieaanvraag en vergroot hiermee jouw kans op subsidie, terwijl je volledig ontzorgt wordt. Neem contact op en wij helpen je verder. Zo werken we samen aan een nog vitaler werkend Nederland.

Corporate well-being platform
Voor vitaal hybride werkend Nederland

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
Neem contact op