Privacyverklaring

Wanneer je gebruikmaakt van een van onze diensten, hoort daar in de meeste gevallen bij dat wij persoonsgegevens van je moeten verwerken. In deze privacyverklaring willen wij je heldere informatie geven, welke gegevens wij van je verwerken en hoe wij omgaan met deze gegevens. Je wilt tenslotte zeker weten dat je gegevens in goede handen zijn.

Wij doen er alles aan om je privacy te beschermen en gaan dan ook zeer zorgvuldig om met je gegevens. Hierbij houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij kunnen niet bij de persoonlijke gegevens die je aan je werkgever hebt gegeven, en we wisselen jouw gegevens die je met ons deelt nooit uit met je werkgever.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van je?

HC Health levert verschillende soorten diensten. Door gebruik te maken van deze diensten ga je met ons een overeenkomst aan. Afhankelijk van de dienst waarvan je gebruikmaakt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst:

Indien je gebruikmaakt van HelloYou verwerken wij de volgende gegevens van je:

Verplicht
• Voornaam;
• Achternaam;
• E-mailadres;
• Bedrijfsnaam.

Vrijwillig
• Telefoonnummer.

Het HelloYou well-being platform en onze mobiele applicatie bieden de mogelijkheid om je te ondersteunen bij het zoeken naar een passende oplossing bij je vragen. Door informatie te delen uit wearables en op het gebied van bijvoorbeeld leefstijl, klachten, energiebalans, bewegen en voeding kan ons platform je meer passende content aanbieden.

Als je gebruikmaakt van onze coachingsdiensten kun je informatie delen met je coach.

Indien je gebruikmaakt van HelloFysio verwerken wij de volgende gegevens van je:

• Voornaam;
• Achternaam;
• Geboortedatum;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• BSN-nummer;
• Medische gegevens;
• Gegevens over de verzekering.

Indien je gebruikmaakt van ons well-being platform of mobiele applicatie, worden een aantal technische gegevens verwerkt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om browsertype, besturingssysteem, apparaatinformatie, en andere technische informatie die automatisch wordt verzameld tijdens het gebruik van onze website of diensten.

Indien je je hebt aangemeld voor een van onze e-mail updates, verwerken wij op basis van toestemming de volgende gegevens:

• Voornaam;
• Achternaam;
• E-mailadres.

Verwerkingsgrondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, verwerken wij je persoonsgegevens op basis van het uitvoeren van een overeenkomst met je en vragen wij in sommige gevallen specifiek toestemming om je gegevens te verwerken. Ook is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens moeten verwerken op basis van een wettelijke verplichting.

Daarnaast verwerkt HC Health persoonsgegevens op basis van het zogenaamd gerechtvaardigd belang. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld marketing, beveiliging, IT-beheer, marktonderzoek, analyse van producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

HC Health verwerkt je persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

• Het uitvoeren van de overeenkomst;
• Voor communicatie met gebruikers van het platform, inclusief het beantwoorden van vragen, het verstrekken van ondersteuning en het maken van afspraken en boekingen;
• Het ter beschikking stellen van product- en diensteninformatie aan klanten en geïnteresseerden;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• Om technische problemen te diagnosticeren en op te lossen;
• Om trends en gebruikersgedrag te analyseren, en om de algehele prestaties en gebruiksvriendelijkheid van het well-being platform te verbeteren;
• Het verbeteren van onze producten en diensten;
• Voor marketing- en promotiedoeleinden, indien hiervoor toestemming is gegeven.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan HC Health verstrekt, kunnen ook door derde partijen worden verwerkt. Dit vindt alleen plaats in het kader van het uitvoeren van de bovengenoemde doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) hebben wij afspraken gemaakt om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wij delen geen persoonsgegevens met partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring is afgesloten. In geval van een wettelijke verplichting kan hiervan echter worden afgeweken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens met derden delen indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiligingsmaatregelen

HC Health neemt de nodige maatregelen om jouw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We gebruiken onder andere versleutelingstechnologieën en beperken de toegang tot geautoriseerd personeel.

Op het gebied van informatiebeveiliging is HC Health ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Hiermee voldoet HC Health aan de hoogste (inter)nationale normen voor informatiebeveiliging in de zorg.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) je persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Contactpersoon voor het afhandelen van klachten is Dirk Wisman ([email protected] of 020 412 3006).

Mochten wij er samen niet uitkomen, heb je ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Bewaartermijnen

HC Health bewaart je persoonsgegevens zolang een klantrelatie met HC Health aanwezig is of je interesse blijft tonen voor producten en diensten van HC Health. Verder worden je gegevens bewaard overeenkomstig de verplichte wettelijke bewaartermijnen of zolang het bewaren van je gegevens door omstandigheden noodzakelijk is.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

In principe worden je persoonsgegevens verwerkt binnen Europa en vallen daarmee onder de werking van de AVG.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een zogenaamd derde land worden verzonden, vindt dit alleen plaats indien dat land volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal HC Health ervoor zorgen dat de wettelijke vereisten waarborgen worden getroffen zoals vermeld in de AVG.

Cookies

HC Health maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden op welke wijze bezoekers de website gebruiken. Google Analytics herkent bij ieder bezoek aan onze website je (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar je vandaan komt. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Tot persoons- of medische gegevens heeft Google nooit toegang.

Bezoek- en postadres
HC Health
H.J.E. Wenckebachweg 123
1096 AM Amsterdam
www.hchealth.nl
020-4123006

Neem gerust contact met onze Privacy Officer op, indien je nog vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring hebt. Contactgegevens: Dirk Wisman ([email protected] /020 412 3006).

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 1 maart 2024

Neem contact op