image/svg+xml

Hoe zit het met de belastingvoordelen bij stoelmassage?

Sander de Casparis - Directeur bij HC Health
Vitale medewerker

Stoelmassage is al geruime tijd een populaire dienst onder werkgevers en medewerkers, en dit is niet zonder reden. In tegenstelling tot andere belangrijke zaken zoals ziekteverzuimbeleid en Arbo-voorzieningen, is stoelmassage zichtbaar en voelbaar voor medewerkers, wat het extra waardevol maakt. Medewerkers waarderen deze service enorm. Echter, wat zijn de belastingvoordelen met betrekking tot stoelmassage? In de afgelopen jaren zijn er veranderingen op dit gebied geweest, welke we in dit artikel nader toelichten.

Medewerker - privé-werkbalans
Stoelmassage op het werk

Nihilwaardering en de werkkostenregeling

Om een beter begrip te krijgen van de fiscale aspecten rondom stoelmassage, is het belangrijk om meer te weten over de werkkostenregeling en nihilwaarderingen. De werkkostenregeling biedt werkgevers een vrije ruimte van 1,7% van de fiscale loonsom, wat betekent dat zij tot dit bedrag vergoedingen en verstrekkingen kunnen aanbieden zonder dat hierover belasting betaald hoeft te worden. Voor vergoedingen en verstrekkingen boven dit bedrag geldt een eindheffing van 80%.

De nihilwaardering maakt het mogelijk voor werkgevers om bepaalde vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan te bieden, zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dit wordt bereikt door de waarde van de vergoeding of verstrekking op nul te stellen, waardoor er geen loonbelasting en premie volksverzekeringen over betaald hoeft te worden.

Vitaliteitsbeleid

Valt stoelmassage onder de nihilwaardering?

Ja, stoelmassage kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de nihilwaardering. Door deze nihilwaardering te gebruiken, kunnen werkgevers stoelmassage buiten de vrije ruimte van de werkkostenregeling houden. Dit is voordelig wanneer de vrije ruimte wordt overschreden. Als de vrije ruimte namelijk wordt overschreden, moet de werkgever 80% extra belasting betalen over het bedrag.

Let op! Stoelmassages vallen niet onder vrijstelling van arbovoorzieningen

Wist je dat de informatie in het Handboek Loonheffingen 2022 over stoelmassages onder de gerichte arbo-vrijstelling niet helemaal klopt? Er zijn namelijk bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Sinds 1 januari 2022 vallen alleen verplichte arbovoorzieningen onder de gerichte vrijstelling van de arbovoorzieningen. Voorheen vielen stoelmassages onder bepaalde voorwaarden ook onder deze vrijstelling, maar nu dus niet meer.

Gelukkig kunnen de kosten van stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt op grond van de nihilwaardering in de werkkostenregeling, mits de massages op de werkplek worden aangeboden. Dit betekent dat de kosten niet op de vrije ruimte van de werkkostenregeling drukken en er geen eindheffing van 80% over berekend wordt.

Bedrijven die willen investeren in preventie op de werkvloer met stoelmassage, kunnen dit dus nog steeds doen door gebruik te maken van de nihilwaardering. Het is wel belangrijk om dit correct boekhoudkundig te verwerken.

Vitaal leiderschap

Hoe kunnen werkgevers gebruik maken van stoelmassage en nihilwaardering?

Om de nihilwaardering toe te passen, moeten werkgevers voldoen aan voorwaarden zoals het aanwijzen van de vergoeding als eindheffingsbestanddeel en het bijhouden van een administratie. Er moet ook een onderbouwing zijn dat de vergoeding aan de voorwaarden voldoet.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de fiscale aspecten van stoelmassage of als je geïnteresseerd bent om het aan te bieden aan jouw werknemers. We komen graag langs voor een kennismakingsgesprek.

Corporate well-being platform
Voor vitaal hybride werkend Nederland

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
Ontdek onze downloads