Verbeelden, fitness

Strategisch vitaliteitsbeleid naast je drukke HR baan? Maak het simpel in 3 stappen!

Sander de Casparis

Sander de Casparis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Gezondheid, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid: het zijn thema’s die vandaag de dag in iedere organisatie spelen. Het gaat om bevlogen medewerkers die de regie nemen over hun persoonlijke vitaliteit en inzetbaarheid. We vinden dit allemaal belangrijk, maar hoe geef je vorm aan het strategisch vitaliteitsbeleid binnen jou organisatie?
Een vraagstuk dat in veel gevallen op het bord van HR terechtkomt. Super interessant, maar hoe geef je hier invulling aan naast je vaak toch al overvolle agenda? Wij maken het graag simpel voor je in drie stappen. Op deze manier hoef jij je geen zorgen te maken dat dit leuke en uitdagende vraagstuk ten koste gaat van je eigen vitaliteit. Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Lees dan verder.

Zie je door de bomen het bos niet meer?

Een succesvol strategisch en integraal vitaliteitsbeleid heeft raakvlakken met tal van aspecten in de organisatie. En dat maakt het op het eerste oog complex. Vragen die opkomen zijn: Wat is onze visie op dit vlak? Hoe past het binnen de strategie van de organisatie? Hoe richt ik beleid en processen zo in dat het bijdraagt aan onze doelstellingen? Hoe mobiliseer ik de energie in de organisatie? Wat wordt het plan en hoe borgen we de uitvoering? Hoe maken we vitaliteit en inzetbaarheid onderdeel van onze bedrijfscultuur? Hoe bereiken we de medewerkers en zorgen we voor duurzame gedragsverandering op de werkvloer? Het zijn vragen die spelen bij iedere HR manager die verantwoordelijk is voor de invulling van het vitaliteitsbeleid. Best overweldigend en voor je het weet zie je door de bomen het bos niet meer. Dat kan ook anders.

We helpen je graag het leven als HR-manager makkelijker en leuker te maken en de gestelde doelen sneller te realiseren

3V ontwikkelprogramma strategisch vitaliteitsbeleid

Vanuit HC Health bieden wij organisaties en HR ondersteuning middels het 3V ontwikkelprogramma strategisch gezondheidsbeleid. Het 3V ontwikkelprogramma kent 3 fases die we samen met jou kunnen doorlopen om tot een strategisch gezondheid- of vitaliteitsbeleid te komen. De focus ligt hierbij op het Verkennen (het waarom) en het Verbeelden (het hoe) om een meer gefundeerde keuze te maken in het aanbod, ofwel het Verwezenlijken (het wat). Door middel van een traject met interactieve workshops, desk research en interviews komen we samen met jou tot een heldere visie, strategie en roadmap om de komende jaren praktische invulling te geven aan vraagstukken rondom vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Door het creëren van inzicht (Verkennen) en structuur (Verbeelden) helpen we jou om zaken heel concreet te maken en draagvlak te creëren binnen de organisatie. En ook bij de uitvoering (Verwezenlijken), kunnen wij desgewenst een rol spelen om jouw leven als HR-manager makkelijker en leuker te maken. Hierbij helpen we je graag om jouw doelen sneller te realiseren. Heb je hier ook behoefte aan? Lees dan meer over onze 3V aanpak.

3V Model

Fase 1: Verkennen

In de verkennende fase helpen we je om een beeld te krijgen van de huidige en toekomstige situatie en deze informatie betekenis te geven. Door middel van een bedrijfsvitaliteit scan en desk- research maken wij een interne en externe analyse van de organisatie aan de hand van alle relevante beschikbare informatie. De interne analyse richt zich op de strategie en beleid, PMO, RI&E, Verzuim analyse, MTO, ARBO jaarplan, arbeidsvoorwaarden, analyse huidige interventies, type werkzaamheden en leeftijdsopbouw. De externe analyse gaat in op ontwikkelingen in de branche, sociaal-economische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en overige relevante trends. Tevens kunnen we door interviews en (video)observaties een beeld krijgen van meer kwalitatieve aspecten als leiderschap, cultuur en fases van gedragsverandering.

We kijken ook naar de ‘Sense of Excitement’, waarin de wens om de gezondste of vitaalste medewerkers de boventoon voert.

Met de vergaarde informatie gaat ons team van vitaliteitsconsultants / adviseurs aan de slag om de inzichten en resultaten te analyseren, deze samen met jou te duiden en te vertalen naar een visueel aantrekkelijke presentatie. Hieruit blijkt in veel gevallen een ‘Sense of Urgency’, waarbij de (toekomstige) pijn binnen de organisatie de noodzaak is om de verandering in gang te brengen. Maar daarbij kijken we ook naar de ‘Sense of Excitement’, waarin de wens om de gezondste of vitaalste medewerkers de boventoon voert. Hiermee bewerkstelligen we een veranderbehoefte die bijdraagt aan het mobiliseren van energie binnen de organisatie.

In 2020 aan de slag met een strategisch vitaliteitsbeleid? Download dan mijn e-book 'Een vitaliteitsbeleid in 3 stappen inclusief 13 trends'
Sander de Casparis
Sander de Casparis
Mede-oprichter HC Health

Fase 2: Verbeelden

Deze fase is een creatief en inspirerend proces. In co-creatie hebben wij voornamelijk een faciliterende rol en bepaalt de klant de inhoud. Het is in deze fase belangrijk om meerdere afdelingen en functies te betrekken bij het creatieproces (directie, HR, management, medewerker, OR, etc.) om zo een leidende coalitie te vormen en breed draagvlak te creëren voor de plannen. In deze fase wordt aan de hand van een visie workshop bepaald wat de ambitie is en hoe deze te vertalen naar een aansprekende visie. Is de visie helder? Dan vertalen we deze in een slogan, beeldmerk en/of (animatie)film. Ambitie vertaald naar een concrete stip op de horizon zorgt voor alignement en brengt krachten in een organisatie in beweging. Als de visie helder is, gaan we aan de slag met het vertalen van de visie naar een overtuigende strategie. Een unieke strategische roadmap is het resultaat en deze kan vervolgens verder vertaald worden naar een jaarprogrammering. Hiermee ligt de blauwdruk voor het integrale strategische vitaliteitsbeleid vast, is er draagvlak bij alle stakeholders en kan begonnen worden met het verwezenlijken van de plannen.

De blauwdruk voor het integrale strategische vitaliteitsbeleid ligt vast en er is draagvlak bij alle stakeholders. Nu kan begonnen worden met het verwezenlijken van de plannen.

Fase 3: Verwezenlijken

Op het moment dat de visie helder is, de strategische roadmap er ligt en deze vertaald is naar een concreet jaarplan, kan het project geïmplementeerd worden binnen de organisatie. Het uiteindelijke doel is vertaald naar relevante KPI’s en deze KPI’s kunnen weergegeven worden in een dashboard om de voortgang te bewaken. Belangrijk in deze fase en vaak onderschat, is dat er voldoende capaciteit en middelen zijn om invulling te geven aan de uitvoering van het plan. Het implementeren van de visie en strategie is een continue proces van monitoren en bijsturen en vraagt aandacht over een langere periode.  Dat is niet iets wat je nog ‘even’ naast je drukke HR baan doet. Al eerder pleitte ik daarom in mijn blog ‘11 stappen voor een succesvol vitaliteitsbeleid’ voor de introductie van de CVO (de Chief Vitality Officer). Dit is iemand met visie, beslissingsbevoegdheid, budget, tijd en mandaat om het integrale gezondheidsbeleid tot een succes te maken en daarmee de strategie van het bedrijf te realiseren. Ben je te druk om deze rol zelf te vervullen en is er ook niemand anders in de organisatie beschikbaar? Dan kunnen onze adviseurs vitaliteitsmanagement desgewenst invulling geven aan deze rol en je hierbij ontlasten. Zo zorgen we er samen voor dat het vitaliteitsbeleid een integraal karakter krijgt en de komende jaren bij zal dragen aan de strategie van de organisatie.

Tip: zet ESF subsidie duurzame inzetbaarheid in voor deze aanpak!

Het 3V ontwikkelprogramma strategisch gezondheidsbeleid komt in aanmerking voor de ESF subsidie duurzame inzetbaarheid. Hiermee komen 50% van de advies en projectkosten voor subsidie in aanmerking tot een subsidie bedrag van € 10.000,-. In het voorjaar van 2018 zal naar verwachting  de subsidie regeling weer worden opengesteld. Het is raadzaam om nu al vast te beginnen met de voorbereiding om te zorgen dat je er op tijd bij bent.

Wil je meer weten over de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid of het 3V ontwikkelprogramma strategisch vitaliteitsbeleid en de ESF subsidie? Neem gerust contact met mij op via sander@hchealth.nl of lees mijn blog ‘ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2018‘.

Altijd op de hoogte.
Schrijf je in voor de vitaliteitsupdate.

HC Health maakt gebruik van cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Meer weten over deze cookies?