Strategisch vitaliteitsbeleid naast je drukke HR baan? Maak het simpel in 3 stappen!

Sander de Casparis - Directeur bij HC Health
Vitaliteitsbeleid

Dit artikel maakt onderdeel uit van het gratis e-book: ‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’. Het handboek laat zien hoe je een vitaliteitsbeleid succesvol implementeert binnen een organisatie.

Gezondheid, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid: het zijn thema’s die vandaag de dag in iedere organisatie spelen. Het gaat om bevlogen medewerkers die de regie nemen over hun persoonlijke vitaliteit en inzetbaarheid. We vinden dit allemaal belangrijk, maar hoe geef je vorm aan het strategisch vitaliteitsbeleid binnen jou organisatie?

‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’

Vitaliteit staat hoog op de agenda. Maar hoe ontwikkel je een strategisch vitaliteitsbeleid? Je leest het in deze praktische handleiding voor HR-professionals.

<H2 style="color:#ffffff">‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’</H2>

Een vraagstuk dat in veel gevallen op het bord van HR terechtkomt. Super interessant, maar hoe geef je hier invulling aan naast je vaak toch al overvolle agenda? Wij maken het graag simpel voor je in drie stappen. Op deze manier hoef jij je geen zorgen te maken dat dit leuke en uitdagende vraagstuk ten koste gaat van je eigen vitaliteit. Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Lees dan verder.

Zie je door de bomen het bos niet meer?

Een succesvol strategisch en integraal vitaliteitsbeleid heeft raakvlakken met tal van aspecten in de organisatie. En dat maakt het op het eerste oog complex. Vragen die opkomen zijn:

 • Wat is onze visie op dit vlak?
 • Hoe past het binnen de strategie van de organisatie?
 • Hoe richt ik beleid en processen zo in dat het bijdraagt aan onze doelstellingen?
 • Hoe mobiliseer ik de energie in de organisatie?
 • Wat wordt het plan en hoe borgen we de uitvoering?
 • Hoe maken we vitaliteit en inzetbaarheid onderdeel van onze bedrijfscultuur?
 • Hoe bereiken we de medewerkers en zorgen we voor duurzame gedragsverandering op de werkvloer?
 • Het zijn vragen die spelen bij iedere HR manager die verantwoordelijk is voor de invulling van het vitaliteitsbeleid. Best overweldigend en voor je het weet zie je door de bomen het bos niet meer. Dat kan ook anders. We helpen je graag het leven als HR-professional makkelijker en leuker te maken en de gestelde doelen sneller te realiseren.

  3V ontwikkelprogramma strategisch vitaliteitsbeleid

  Vanuit HC Health bieden wij organisaties en HR ondersteuning middels het 3V ontwikkelprogramma strategisch vitaliteitsbeleid. Dit ontwikkelprogramma kent 3 fases welke we samen met jou kunnen doorlopen om tot een gedragen vitaliteitsbeleid te komen. De focus ligt ten eerste op het verkennen (het waarom), ten tweede op het Verbeelden (het hoe) en ten slotte ligt de focus om een meer gefundeerde keuze te maken in het aanbod, ofwel het verwezenlijken (het wat).

  Vitaliteitsbeleid - Verwezenlijkende fase
  Vitaliteitsbeleid - verbeeldende fase

  Fase 1: Verkennen

  Door middel van een traject met interactieve workshops, desk research en interviews komen we samen met jou tot een heldere visie, strategie en roadmap om de komende jaren praktische invulling te geven aan vraagstukken rondom vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

  Door het creëren van inzicht (Verkennen) en structuur (Verbeelden) helpen we jou om zaken heel concreet te maken en draagvlak te creëren binnen de organisatie. En ook bij de uitvoering (Verwezenlijken), kunnen wij desgewenst een rol spelen om jouw leven als HR-manager makkelijker en leuker te maken. Hierbij helpen we je graag om jouw doelen sneller te realiseren.

  Fase 2: Verbeelden

  Deze fase is een creatief en inspirerend proces. In co-creatie hebben wij voornamelijk een faciliterende rol en bepaalt de klant de inhoud. Het is in deze fase belangrijk om meerdere afdelingen en functies te betrekken bij het creatieproces (directie, HR, management, medewerker, OR, etc.). Om zo een leidende coalitie te vormen en breed draagvlak te creëren voor de plannen. In deze fase wordt aan de hand van een visie workshop bepaald wat de ambitie is. En hoe deze te vertalen naar een aansprekende visie. Is de visie helder? Dan vertalen we deze in een slogan, beeldmerk en/of (animatie)film. Ambitie vertaald naar een concrete stip op de horizon zorgt voor alignement en brengt krachten in een organisatie in beweging.

  Als de visie helder is, gaan we aan de slag met het vertalen van de visie naar een overtuigende strategie. Een unieke strategische roadmap is het resultaat en deze kan vervolgens verder vertaald worden naar een jaarprogrammering. Hiermee ligt de blauwdruk voor het integrale strategische vitaliteitsbeleid vast. En is er tevens draagvlak bij alle stakeholders en kan begonnen worden met het verwezenlijken van de plannen.

  De blauwdruk voor het integrale strategische vitaliteitsbeleid ligt vast en er is draagvlak bij alle stakeholders. Nu kan begonnen worden met het verwezenlijken van de plannen.

  Fase 3: Verwezenlijken

  Op het moment dat de visie helder is, de strategische roadmap er ligt en deze vertaald is naar een concreet jaarplan, kan het project geïmplementeerd worden binnen de organisatie. Het uiteindelijke doel is vertaald naar relevante KPI’s en deze KPI’s kunnen weergegeven worden in een dashboard om de voortgang te bewaken. Belangrijk in deze fase en vaak onderschat, is dat er voldoende capaciteit en middelen zijn om invulling te geven aan de uitvoering van het plan. Het implementeren van de visie en strategie is een continue proces van monitoren en bijsturen en vraagt aandacht over een langere periode.

  Dat is niet iets wat je nog ‘even’ naast je drukke HR baan doet. Al eerder pleitte ik daarom in mijn artikel ‘11 stappen voor een succesvol vitaliteitsbeleid‘ voor de introductie van de CVO (de Chief Vitality Officer).

  Dit is iemand met visie, beslissingsbevoegdheid, budget, tijd en mandaat om het integrale gezondheidsbeleid tot een succes te maken en daarmee de strategie van het bedrijf te realiseren. Ben je te druk om deze rol zelf te vervullen en is er ook niemand anders in de organisatie beschikbaar? Dan kunnen onze adviseurs vitaliteitsmanagement desgewenst invulling geven aan deze rol en je hierbij ontlasten. Zo zorgen we er samen voor dat het vitaliteitsbeleid een integraal karakter krijgt en de komende jaren bij zal dragen aan de strategie van de organisatie.

  Vitaliteitsbeleid

  Corporate well-being platform
  Voor vitaal werkend Nederland

  Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
  Download het e-book