Het fiscale voordeel van thuiswerken

Sander de Casparis

Sander de Casparis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Sinds de Corona crisis werkt een groot deel van de Nederlanders thuis. Daarom is het in deze periode essentieel dat medewerkers over een gezonde thuiswerkplek beschikken. Vandaar dat je op de website van HC Health meer leest over de inrichting van de optimale thuiswerkplek. Zo ook de rol die de werkgever speelt in het faciliteren van thuiswerkplekken. De Belastingdienst doet echter ook een duit in het zakje.

Vrijstelling arbovoorzieningen

Zo is het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van arbovoorzieningen in de werkruimte vrijgesteld indien:

 • die arbovoorzieningen samenhangen met uw verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet
 • de werknemer die voorzieningen (gedeeltelijk) gebruikt in de werkruimte
 • de werknemer geen eigen bijdrage voor die voorzieningen betaalt
 • de inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de volgende eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Eisen arbeidsomstandighedenbesluit

 In het arbeidsomstandighedenbesluit word het volgende vermeld over de thuiswerkplek:

 • De werkruimte van een thuiswerker is zodanig ingericht, dat de werknemer zo veel mogelijk zittend zijn werk kan doen. En immers ook op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. Bovendien heeft de werknemer hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking.
 • In de werkruimte zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig.
Met gezonde en ergonomische thuiswerkplek kunnen fysieke klachten en verzuim voorkomen worden en zal de productiviteit van jouw werknemers toenemen.
Sander de Casparis
Sander de Casparis
Mede-oprichter HC Health

Je dient als werkgever een onderscheid te maken tussen arbovoorzieningen en niet-arbovoorzieningen. Bij arbovoorzieningen gaat het dus om voorzieningen die voortvloeien uit de arbovoorschriften die passen binnen uw arbeidsomstandighedenbeleid. Deze voorzieningen vallen namelijk onder de gerichte vrijstellingen. Bij niet-arbovoorzieningen moet u vaststellen of de werkruimte in de woning van uw werknemer een ‘werkplek’ is. Een ruimte in de woning van uw werknemer is een werkplek als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de ruimte heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.
 • U hebt met uw werknemer een reële (zakelijke) huurovereenkomst, waardoor alleen u over de ruimte beschikt.
 • Uw werknemer werkt in die ruimte.
 • Als aan alle 3 de voorwaarden wordt voldaan, is de ruimte een werkplek voor deze werknemer. 
Arbo richtlijnen thuiswerkplek inrichten - muis en toetsenbord
Arbo richtlijnen stoel thuiswerkplek inrichten - werkhouding

Vrijstelling arbovoorzieningen

Niet-arbovoorzieningen waarvoor een nihilwaardering geldt, zijn:

 • ter beschikking gestelde voorzieningen die uw werknemer op de werkplek gebruikt
 • consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd
 • ter beschikking gestelde werkkleding
 • de verstrekte huisvesting, energie, water en bewassing

Werkplek in woning werknemer

Voor een werkplek in de woning van een werknemer mag u onbelast niet-arbovoorzieningen ter beschikking stellen als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

 • U stelt de niet-arbovoorzieningen in redelijkheid ter beschikking. Of een terbeschikkingstelling redelijk is, beoordelen wij per geval. Hierbij spelen de feiten en omstandigheden een rol.
 • Uw werknemer gebruikt de voorzieningen geheel of gedeeltelijk op de werkplek.
 • De voorzieningen voldoen aan de voorwaarden die voor een onbelaste terbeschikkingstelling gelden.

Gezond thuiswerken,
hét online platform voor vitaal thuiswerkend Nederland.

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules. 

Altijd op de hoogte.
Schrijf je in voor de vitaliteitsupdate.

HC Health maakt gebruik van cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Meer weten over deze cookies?