HC Health vitalteitsmanagement

Hoe stimuleer je de eigen regie van medewerkers ten aanzien van hun gezondheid? 5 tips!

In mijn werkzaamheden als vitaliteitsconsultant zit ik wekelijks met bedrijven om tafel samen de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te verbeteren. Hierbij merk ik dat veel organisaties worstelen met de vraag wat er gedaan kan worden om de eigen regie bij medewerkers op het gebied van gezondheid te stimuleren. Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat medewerkers in beweging komen en bijvoorbeeld meer gaan bewegen, gezonder eten of stoppen met roken?
Dat het belangrijk is laat recent wetenschappelijk onderzoek zien, wist je dat vitale medewerkers gemiddeld 18% productiever zijn en 27% minder verzuimen dan ongezonde collega’s? Daarnaast moeten wij allemaal langer doorwerken, dit kan alleen als je gezond bent.


Naast de belangrijke rol vanuit werkgevers om medewerkers te faciliteren om aan de slag te gaan met hun gezondheid en vitaliteit ligt de sleutel tot succes altijd bij de medewerker. Als medewerkers niet in beweging komen en zelf niet aan de slag gaan om hun gezondheid te verbeteren zijn de goed bedoelde initiatieven gedoemd te mislukken.


Hoe kan je als organisatie er voor zorgen dat je medewerkers in beweging krijgt, hoe vergroot je de kans van slagen van jouw vitaliteitsprogramma en hoe kan je inzicht krijgen in de huidige situatie t.a.v. eigen regie? Welke individuele en organisatorische factoren zijn van invloed op de eigen regie van werknemers op hun gezondheid en hoe kan je de medewerker een zetje in de juiste richting geven?


In mijn blog wil ik het belang van het stimuleren van de eigen regie benadrukken en inzicht geven hoe wij als HC Health bedrijven ondersteunen om zo het maximale uit de gezondheidsinitiatieven te halen. Middels 5 tips delen wij onze kennis op dit gebied zodat wij samen met onze klanten voor een gezonder werkend Nederland kunnen zorgen!

1. Vertrouwen in eigen kunnen
Voor het nemen van eigen regie is het belangrijk dat medewerkers zichzelf in staat achten om bepaald gedrag uit te voeren. Dit is gebaseerd op iemands oordeel of hij of zij de capaciteiten heeft om het gedrag uit te voeren en fysiek en mentaal in staat is om dit te doen.

Het is belangrijk dat medewerkers het vertrouwen krijgen dat zij dit daadwerkelijk kunnen. Als werkgever is het belangrijk om manieren te bedenken om dit vertrouwen te geven. Leidinggevenden kunnen hier bijvoorbeeld een belangrijke rol in spelen door medewerkers te motiveren en het vertrouwen geven om met hun gezondheid aan de slag te gaan. Zij kunnen hier een voorbeeldrol nemen en laten zien dat het normaal is om op het werk te werken aan gezondheid. Daarnaast zien wij dat het ontzettend helpt als er succesverhalen gedeeld worden van bijvoorbeeld medewerkers die begonnen zijn met sporten of die het gelukt is om te stoppen met roken. Dit geeft vaak net dat extra zetje in de goede richting. Als mijn collega het is gelukt om gezonder te leven, waarom zou het mij dan niet lukken?

2. Bewustzijn
Naast dat het belangrijk is dat medewerkers zichzelf in staat achten om hun gedrag te veranderen is het belangrijk dat zij zich ook bewust zijn waarom het zo belangrijk is om gezond gedrag te vertonen. Als je immers niet weet dat bijvoorbeeld suikerrijk voedsel slecht voor de gezondheid is en het risico op chronische aandoeningen kan vergroten komen zij niet in actie. Medewerkers moeten inzien dat hun werkgever hier niet alleen verantwoordelijk voor is maar dat zij zelf ook een belangrijke rol in het geheel hebben.

Medewerkers komen veelal pas in actie als zij denken dat zij vatbaar zijn voor gezondheidsrisico’s of wanneer de voordelen van gezond gedrag groter zijn dan de waargenomen risico’s. Door hier als werkgever bewust van te zijn kan je medewerkers stimuleren tot gezond gedrag. Je kan bijvoorbeeld het bewustzijn vergroten door medewerkers voorlichting te geven t.a.v. gezondheid en inzicht geven in de individuele gezondheidsrisico’s door het inzetten van PMO’s (Preventief Medisch Onderzoek).

Naast het inzetten van PMO’s organiseren wij samen met onze klanten verschillende activiteiten om het bewustzijn te vergroten zoals: inspiratiesessies over gezondheidsthema’s, workshops, leefstijl coaching en diverse trainingen. Hierin kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen zoals voeding, energiemanagement, balans tussen werk en privé, slaap en hoe om te gaan met onregelmatige diensten, etc. Hierbij is het belangrijk om de relatie tussen gezondheid en het werk te leggen door bijvoorbeeld het effect van slechte voeding op de prestaties tijdens een nachtdienst te benadrukken. Hierdoor gaat het meer leven en leren medewerkers wat zij binnen hun werkzaamheden kunnen doen om gezondere keuzes te maken.

3. Motivatie
Om zelf regie te nemen ten aanzien van gezondheid moet de medewerker intrinsiek gemotiveerd zijn om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Onderzoek toont aan dat intrinsieke motivatie van belang is voor het vertonen van een gezonde leef- en werkstijl.

Hoe kan je er als bedrijf voor zorgen dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd worden en niet pas in actie komen bij een dreigende ziekte of na een doorgemaakt hartinfarct? In praktijk zien wij dat gezond gedrag vooral ‘’leuk’’ moet zijn, dit zorgt dat gedrag gemakkelijker vol te houden is en de intrinsieke motivatie toeneemt. Wij organiseren bijvoorbeeld actieve intermezzo’s waarbij collega’s tussen de bedrijven door met elkaar bewegen. Het is leuk om met collega’s te bewegen en daarnaast nog goed voor de gezondheid van de medewerkers!

4. Mogen
Literatuur laat zien sociale normen, waargenomen gedrag van anderen en directe druk of steun om bepaald gedrag uit te voeren van belang zijn om gezondheidsgedrag te vertonen. Medewerkers dienen te ervaren dat zij het gedrag mogen laten zien. De bedrijfscultuur heeft grote invloed op medewerkers. Wij zien helaas nog regelmatig dat medewerkers bijvoorbeeld geen gebruik mogen maken van de beweegactiviteiten onder werktijd. Dit terwijl onderzoek laat zien dat medewerkers die regelmatig pauze nemen creatiever zijn, met meer focus kunnen werken en zich gezonder voelen. Zorgen voor een bedrijfsgezondheidscultuur waarin medewerkers ervaren dat hun werkgever gezondheid belangrijk vindt is essentieel om hun gezondheidsdoelstellingen te behalen. Geef medewerkers het gevoel dat gezond gedrag ‘mag’ en dat het erbij hoort in de organisatie om met je gezondheid bezig te zijn door bijvoorbeeld de directeur in beeld te brengen tijdens het sporten onder werktijd. Zorg dat alle beschikbare middelen (interventies) zichtbaar, tastbaar en voelbaar aanwezig zijn op de werkvloer en laat ze onderdeel zijn van ‘the way of work’.

5. Communicatie
Om de gezondheid van medewerkers te stimuleren hebben bedrijven veelal een grote providersboog ingericht. Er worden voldoende mogelijkheden geboden waar medewerkers mee aan de slag kunnen gaan. Echter, om daadwerkelijk effect te hebben moeten medewerkers hier natuurlijk wel gebruik van maken. In de gesprekken met klanten horen wij vaak dat het gebruik van de interventies tegen valt. Veelal heeft dit te maken met communicatie, als medewerkers niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden blijft de impact beperkt. Regelmatig komen wij nog tegen dat alle initiatieven om aan gezondheid te werken pas naar voren komen na 5 keer doorklikken op intranet. Wij adviseren om het aanbod onder de aandacht te houden en maandelijkse communicatiemomenten in te plannen. In de blog van mijn collega Sander de Casparis wordt hier uitgebreid bij stil gestaan en kan je lezen hoe dit strategisch in te richten.

Wil je meer weten over hoe wij medewerkers vitaler en gezonder krijgen binnen bedrijven? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon 020 412 3006 of mail info@hchealth.nl

Inspiratie voor mijn blog heb ik gekregen door het lezen van het onderzoek van Tinka van Vuuren over sturen op eigen regie van werknemers op gezondheid.