image/svg+xml

5 tips voor het creëren van gezonde en vitale teams

Edwin van der Scheer - Vitaliteitsadviseur bij HC Health
Vitale medewerker

Dit artikel maakt onderdeel uit van de gratis whitepaper: ‘Vitaal leiderschap als onderdeel van de vitaliteit strategie’. Het handboek laat zien hoe je vitaal leiderschap implementeert binnen een organisatie.

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het welzijn van je teamleden. Vanuit deze rol is het belangrijk dat je weet hoe je omgaat met stress- en burn-outklachten en schep je de voorwaarden waarin je teamleden optimaal kunnen functioneren. In deze blog geef ik je daarom 5 tips die je als leidinggevende kunt toepassen voor het creëren van gezonde en vitale teams. Het voorkomen van stress op de werkvloer staat hierin centraal.

Vitaal leiderschap als onderdeel van de vitaliteit strategie

Een praktische handleiding voor HR-professionals en leidinggevenden voor het realiseren van vitale en gedreven medewerkers.

<H2 style="color:#ffffff">Vitaal leiderschap als onderdeel van de vitaliteit strategie</H2>

1. Geef het goede voorbeeld

De positie van een leidinggevende maakt dat je zichtbaar bent voor het hele team. Jouw gedrag bepaalt dus voor een groot deel de cultuur die binnen een organisatie als normaal wordt beschouwd. Op het moment dat jij tot diep in de nacht achter de mail zit en nooit je vakantiedagen opmaakt, dan geef je daarmee het signaal af dat dit ervoor nodig is om succesvol te zijn binnen de organisatie. Je teamleden zullen dit gedrag daarom klakkeloos overnemen. Wil je als leidinggevende het belang van gezond gedrag promoten en werkstress en burn-outs voorkomen? Dan is het belangrijk dat je het goede voorbeeld geeft. 

Slecht voorbeeld geven
Werken in de avonduren

2. Maak ongezond gedrag bespreekbaar

Het bespreekbaar maken van ongezond gedrag is wellicht de grootste uitdaging voor een leidinggevende. Hoewel gezondheid en vitaliteit absoluut noodzakelijk zijn voor het goed kunnen uitvoeren van het werk, wordt het veelal niet besproken. Gezondheid wordt nog steeds gezien als een thema die behoort tot de privacy van de werknemer, waar een leidinggevende zich niet mee mag bemoeien. Niets is echter minder waar. Zeker in de sectoren waarin gewerkt wordt met hoogopgeleide medewerkers is er juist de verwachting dat zij hierop worden aangesproken. Je werkende leven heeft een grote impact op je gezondheid, zowel positief als negatief. Het is dus niet vreemd dat de consequenties hiervan op de agenda worden gezet. In de volgende blog beschrijf ik hoe je dit gesprek op een positieve waarderende manier kunt voeren.

3. Faciliteer gezond gedrag

Het belangrijkste doel van een leidinggevende is het faciliteren van zijn of haar teamleden, zodat deze zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Dit geldt ook voor het realiseren van gezonde werk- en leefgewoontes. Het faciliteren van gezond gedrag betekent in eerste instantie dat medewerkers in staat worden gesteld om gezond gedrag te kunnen vertonen. Dit betekent dat er voldoende ruimte moet zijn om een pauze te nemen. Om tijd flexibel in te delen of om zelfstandig te kunnen werken. Het betekent ook dat je als leidinggevende zoveel mogelijk drempels en blokkades, die ongezond gedrag in de hand werken weg moet nemen, zodat stress op de werkvloer voorkomen kan worden. Over te weinig medewerkers beschikken of het creëren van een te grote werkbelasting zijn twee belangrijke voorbeelden waar leidinggevenden een rol in kunnen spelen. Het gaat erom dat je je teamleden het zo makkelijk mogelijk maakt om het juiste te doen. 

Salade
Gezonde salade

4. Stuur aan op eigenaarschap

Als leidinggevende kun je veel doen om gezondheid onder de aandacht te brengen. Het goede voorbeeld geven, positief gedrag belonen en medewerkers waar mogelijk faciliteren in het bewerkstelligen van gezond gedrag zijn drie mooie voorbeelden. Maar er is een grens. Uiteindelijk zullen je teamleden zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het veranderen van hun gedrag. In het bespreekbaar maken van gezondheid en vitaliteit is het dus goed om te vragen wat je als organisatie kan doen om iemand te helpen. Maar de vraag die zeker gesteld moet worden is, wat de medewerker in kwestie zelf kan doen om gezonder door het leven te gaan. In het creëren van de randvoorwaarden heb je als leidinggevende een rol. De uiteindelijke stappen zullen echter door de medewerker in kwestie gezet moeten worden. 

5. Stel een doel en monitor het

Om gezond gedrag te borgen binnen de bedrijfscultuur van een organisatie is het belangrijk dat het gemeten en vervolgens ook besproken wordt. Als leidinggevende is het dus relevant om te bepalen welk doel je wilt nastreven. Dit kan van alles zijn. Zoals bijvoorbeeld het terugdringen van stress op de werkvloer. Andere voorbeelden waar je aan kunt denken zijn het reduceren van het verzuim of het verminderen van de ziektekosten. Meer positief gestelde doelen mogen natuurlijk ook. Zo kun je daarbij denken aan het gezamenlijk gezette aantal stappen (geteld met een fitbit) of het verhogen van de energie of werkplezier binnen de organisatie. Het gaat erom dat er een doel bestaat die je kunt monitoren en periodiek besproken en geëvalueerd wordt. 

Lees meer over burn-out preventie.

Vitaal leiderschap

Corporate well-being platform
Voor vitaal hybride werkend Nederland

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
Ontvang het e-book