5 tips voor het stimuleren van gezond gedrag bij medewerkers

Timo Velzenboer - Consultant
Vitale medewerker

Dit artikel maakt onderdeel uit van de gratis whitepaper: ‘Vitaal leiderschap als onderdeel van de vitaliteit strategie’. Het handboek laat zien hoe je vitaal leiderschap implementeert binnen een organisatie.

In mijn werkzaamheden als vitaliteitsconsultant zit ik wekelijks met bedrijven om tafel. Hier wordt samen gekeken hoe we de gezondheid en vitaliteit van medewerkers kunnen verbeteren. Hierbij merk ik dat veel organisaties worstelen met de vraag wat er gedaan kan worden om de eigen regie bij medewerkers op het gebied van gezondheid te stimuleren. Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat medewerkers in beweging komen en bijvoorbeeld meer gaan bewegen, gezonder gaan eten of stoppen met roken? Om zo vitale medewerkers te krijgen.

Vitaal leiderschap als onderdeel van de vitaliteit strategie

Een praktische handleiding voor HR-professionals en leidinggevenden voor het realiseren van vitale en gedreven medewerkers.

<H2 style="color:#ffffff">Vitaal leiderschap als onderdeel van de vitaliteit strategie</H2>

Dat het belangrijk is, laat recent wetenschappelijk onderzoek zien. Wist je dat vitale medewerkers gemiddeld 18% productiever zijn en 27% minder verzuimen dan ongezonde collega’s? Daarnaast moeten wij allemaal langer doorwerken; dit kan alleen als je gezond bent.

Naast de belangrijke rol vanuit werkgevers om medewerkers te faciliteren aan de slag te gaan met hun gezondheid en vitaliteit, ligt de sleutel tot succes altijd bij de medewerker. Als medewerkers niet in beweging komen en zelf niet aan de slag gaan om hun gezondheid te verbeteren, zijn de goed bedoelde initiatieven gedoemd te mislukken.

De vraag is dus hoe je er als organisatie voor kan zorgen dat je medewerkers in beweging komen en je de kans van slagen van jouw vitaliteitsprogramma vergroot. In deze blog wil ik het belang van het stimuleren van de eigen regie benadrukken en inzicht geven hoe wij als HC Health bedrijven ondersteunen om zo het maximale uit de gezondheidsinitiatieven te halen. Middels 5 tips delen wij onze kennis op dit gebied, zodat wij samen met onze klanten voor een gezonder werkend Nederland kunnen zorgen!

1. Vertrouwen in eigen kunnen

Voor het nemen van eigen regie is het belangrijk dat medewerkers zichzelf in staat achten bepaald gedrag uit te voeren. Dit is gebaseerd op iemands oordeel of hij of zij de capaciteiten heeft om het gedrag uit te voeren. Maar ook fysiek en mentaal in staat is om dit te doen.

Het is belangrijk dat medewerkers het vertrouwen krijgen dat zij dit daadwerkelijk kunnen. Als werkgever is het belangrijk om manieren te bedenken om dit vertrouwen te geven. Leidinggevenden kunnen hier bijvoorbeeld een belangrijke rol in spelen door medewerkers te motiveren. Maar ook het vertrouwen te geven om met hun gezondheid aan de slag te gaan. Zij kunnen hier een voorbeeldrol in nemen. Zo kunnen ze laten zien dat het normaal is om onder werktijd aandacht te besteden aan gezondheid.

Daarnaast zien wij dat het ontzettend helpt als er intern succesverhalen gedeeld worden. Zoals medewerkers die zijn begonnen met sporten of gestopt zijn met roken. Dit geeft vaak net dat extra zetje in de goede richting. Als mijn collega het is gelukt om gezonder te leven, waarom zou het mij dan niet lukken?

2. Bewustzijn van gezond gedrag

Naast dat het belangrijk is dat medewerkers zichzelf in staat achten om hun gedrag te veranderen, is het belangrijk dat zij zich ook bewust zijn waarom gezond gedrag zo belangrijk is. Als je immers niet weet dat suikerrijk voedsel slecht is voor de gezondheid en het risico op chronische aandoeningen kan vergroten, kom je niet in actie. 

Medewerkers komen veelal pas in actie als zij denken dat zij vatbaar zijn voor gezondheidsrisico’s of wanneer de voordelen van gezond gedrag groter zijn dan de waargenomen risico’s. Door hier als werkgever bewust van te zijn, kan je medewerkers stimuleren tot gezond gedrag. Je kan bijvoorbeeld het bewustzijn vergroten door medewerkers voorlichting te geven t.a.v. gezondheid en inzicht geven in de individuele gezondheidsrisico’s door het inzetten van een Preventief Medisch Onderzoek.

Naast het inzetten van PMO’s organiseren wij samen met onze klanten verschillende activiteiten om het bewustzijn te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan inspiratiesessies over gezondheidsthema’s, workshops, leefstijl coaching en diverse trainingen. Hierin kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals voeding, energiemanagement, balans tussen werk en privé, slaap en hoe om te gaan met onregelmatige diensten.

Bevlogen medewerker
Gelukkige medewerker

3. Motiveren van gezondheid

Om zelf regie te nemen ten aanzien van gezondheid, moet de medewerker intrinsiek gemotiveerd zijn om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Onderzoek toont aan dat intrinsieke motivatie van belang is voor het vertonen van een gezonde leef- en werkstijl.

Hoe kan je er als bedrijf voor zorgen dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd worden en niet pas in actie komen bij een dreigende ziekte of na een doorgemaakt hartinfarct? In de praktijk zien wij dat gezond gedrag vooral ‘’leuk’’ moet zijn om het gemakkelijk vol te houden. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld actieve sessies te organiseren die collega’s samen laten bewegen. Het is immers leuk om met collega’s te sporten en daarnaast ook nog goed voor de gezondheid van je medewerkers!

4. Gezond gedrag laten zien

Literatuur laat zien dat drie factoren bepalend zijn in het vertonen van gezond gedrag. Dit zijn sociale normen, waargenomen gedrag van anderen en steun van de directie. 

Medewerkers dienen te ervaren dat zij het gedrag mogen laten zien. Helaas zien wij nog regelmatig dat medewerkers geen gebruik mogen maken van de beweegactiviteiten onder werktijd. Dit terwijl onderzoek laat zien dat medewerkers die regelmatig pauze nemen creatiever zijn en met meer focus kunnen werken. 

Zorgen voor een bedrijfsgezondheidscultuur waarin medewerkers ervaren dat hun werkgever gezondheid belangrijk vindt, is essentieel om hun gezondheidsdoelstellingen te behalen. Geef medewerkers het gevoel dat gezond gedrag onder werktijd ‘mag’ door bijvoorbeeld de directeur in beeld te brengen tijdens het sporten onder werktijd. Zorg dat alle beschikbare middelen (interventies) zichtbaar, tastbaar en voelbaar aanwezig zijn op de werkvloer.

5. Communicatie

Om de gezondheid van medewerkers te stimuleren hebben bedrijven veelal een grote providersboog ingericht. Er worden voldoende mogelijkheden geboden waar medewerkers mee aan de slag kunnen gaan. Echter, om daadwerkelijk effect te hebben moeten medewerkers hier natuurlijk wel gebruik van maken. 

In de gesprekken met klanten horen wij vaak dat het gebruik van de interventies tegen valt. Veelal heeft dit te maken met communicatie. Als medewerkers niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden, blijft de impact beperkt. Regelmatig zien wij dat initiatieven om aan gezondheid te werken pas naar voren komen na 5x doorklikken op intranet. Wij adviseren om het aanbod onder de aandacht te houden en maandelijkse communicatiemomenten in te plannen. In ons artikel over het implementeren van vitaliteitsbeleid, gaan we hier uitgebreid op in en kan je lezen hoe dit strategisch in te richten.

Inspiratie voor mijn blog heb ik gekregen door het lezen van het onderzoek van Tinka van Vuuren

Vitaal leiderschap

Corporate well-being platform
Voor vitaal werkend Nederland

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
Ontvang het e-book