Het fiscale voordeel van thuiswerken

Sander de Casparis - Directeur bij HC Health
Thuiswerkvergoeding

Dit artikel maakt onderdeel uit van het gratis e-book: ‘Een integraal thuiswerkbeleid in 5 stappen’ incl. model thuiswerkovereenkomst. Het handboek laat je zien hoe je een thuiswerkbeleid lanceert dat zorgt voor minder verzuim & meer productiviteit.

Sinds de Corona crisis werkt een groot deel van de Nederlanders thuis. Daarom is het in deze periode essentieel dat medewerkers over een gezonde thuiswerkplek beschikken. Vandaar dat je op de website van HC Health meer leest over de inrichting van de optimale thuiswerkplek. Zo ook de rol die de werkgever speelt in het faciliteren van thuiswerkplekken. De Belastingdienst doet echter ook een duit in het zakje.

Arbo-goedgekeurde thuiswerkplekken in 3 stappen

Waar moet je rekening mee houden wanneer medewerkers voor langere tijd thuis werken? Je leest het in deze praktische handleiding voor HR-professionals.

<H2 style="color:#ffffff">Arbo-goedgekeurde thuiswerkplekken in 3 stappen</H2>

Vrijstelling arbovoorzieningen

Zo is het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van arbovoorzieningen in de werkruimte vrijgesteld indien:

 • Die arbovoorzieningen samenhangen met jouw verplichtingen op grond van de arbeidsomstandighedenwet.
 • De medewerker die voorzieningen (gedeeltelijk) gebruikt in de werkruimte.
 • De medewerker geen eigen bijdrage voor die voorzieningen betaalt.
 • De inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de volgende eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
 • Eisen arbeidsomstandighedenbesluit

  In het arbeidsomstandighedenbesluit word het volgende vermeld over de thuiswerkplek:

 • De werkruimte van een thuiswerker is zo ingericht, dat de medewerker zo veel mogelijk zittend zijn werk kan doen. En toch ook op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. Bovendien heeft de medewerker hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking.
 • In de werkruimte zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig.
 • Ergonomische thuiswerkplek
  Ergonomische thuiswerkplek

  Je dient als werkgever een onderscheid te maken tussen arbovoorzieningen en niet-arbovoorzieningen. Bij arbovoorzieningen gaat het dus om voorzieningen die voortvloeien uit de arbovoorschriften die passen binnen jouw arbeidsomstandighedenbeleid. Deze voorzieningen vallen namelijk onder de gerichte vrijstellingen. Bij niet-arbovoorzieningen moet je vaststellen of de werkruimte in de woning van jouw medewerker een ‘werkplek’ is. Een ruimte in de woning van jouw medewerker is een werkplek als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de ruimte heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.
 • Jij hebt met jouw medewerker een reële (zakelijke) huurovereenkomst, waardoor alleen jij over de ruimte beschikt.
 • Uw medewerker werkt in die ruimte.
 • Als aan alle 3 de voorwaarden wordt voldaan, is de ruimte een werkplek voor deze medewerker.
 • In het e-book 'Een integraal thuiswerkbeleid in 5 stappen' geven we een realistisch beeld over thuiswerken en hoe je hier als organisatie mee omgaat. Alleen zo gaat jouw thuiswerkbeleid impact maken!

  Vrijstelling arbovoorzieningen

  Niet-arbovoorzieningen waarvoor een nihilwaardering geldt, zijn:

 • Ter beschikking gestelde voorzieningen die jouw medewerker op de werkplek gebruikt.
 • Consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd.
 • Ter beschikking gestelde werkkleding.
 • De verstrekte huisvesting, energie, water en bewassing.
 • Werkplek in woning medewerker

  Voor een werkplek in de woning van een medewerker mag jij onbelast niet-arbovoorzieningen ter beschikking stellen als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

 • Je stelt de niet-arbovoorzieningen in redelijkheid ter beschikking. Of een terbeschikkingstelling redelijk is, beoordelen wij per geval. Hierbij spelen de feiten en omstandigheden een rol.
 • Je medewerker gebruikt de voorzieningen geheel of gedeeltelijk op de werkplek.
 • De voorzieningen voldoen aan de voorwaarden die voor een onbelaste terbeschikkingstelling gelden.
 • Arbo-thuiswerkplekken

  Corporate well-being platform
  Voor vitaal werkend Nederland

  Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
  Ontvang het e-book