image/svg+xml

Geheime goudmijn voor organisaties

Daan van Benthem - Consultant
Stoptober

In de jaren vijftig en zestig werd er in Nederland volop gerookt. In deze periode rookte maar liefst zestig procent van de volwassen bevolking. Roken was een algemene gewoonte en werd overal toegestaan. Dit kwam mede door de uitgebreide reclamecampagnes, maar zelfs sommige dokters en tandartsen moedigden patiënten aan om te roken. Vandaag de dag eigenlijk ondenkbaar.

In dit blog informeer ik je over de kosten van een rokende medewerker en de kansen die er voor een organisatie zijn wanneer medewerkers samen bezig zijn met vitaliteit. Als je binnen een organisatie vitaliteit van een individuele bezigheid verschuift naar vitale teams.

‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’

Vitaliteit staat hoog op de agenda. Maar hoe ontwikkel je een strategisch vitaliteitsbeleid? Je leest het in deze praktische handleiding voor HR-professionals.

<H2 style="color:#ffffff">‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’</H2>

Wat kost een rokende medewerker?

Roken is steeds minder populair. De gezondheidsrisico zijn alom bekend en reclames voor tabak zijn verboden. Ook gelden er steeds strengere regels. In Nederland is roken op de werkplek sinds 1 januari 2004 verboden en sinds 10 oktober 2014 geldt een rookverbod voor de hele horeca.
Ondanks deze (positieve) ontwikkelingen rookt een kwart (26,3%) van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Dit leidt jaarlijks tot het overlijden van ongeveer 20.000 mensen aan de directe gevolgen van roken. De jaarlijkse kosten als gevolg van zorg veroorzaakt door roken bedragen 3,8% van de totale zorgkosten. Ofwel 2,8 miljard euro (bron: Volksgezondheidenzorg).

Amerikaanse onderzoekers hebben aangetoond dat een rokende medewerker jaarlijks 4.657 euro kost.

Hieronder worden de belangrijkste oorzaken genoemd:

 • Lagere werkproductiviteit ten gevolge van nicotine verslaving (presenteïsme): 352 euro;
 • Extra verzuim: 394 euro;
 • Extra kosten voor gezondheidszorg: 1.567 euro*;
 • Rookpauze (verleturen): 2.344.
 • Doordat medewerkers ook eerder overlijden ten gevolge van roken ‘besparen’ werkgevers 226 euro aan pensioenkosten per medewerker. Daarmee komen de totale kosten voor een werkgever op 4.431 euro.

  *Extra kosten voor de gezondheidszorg zijn niet representatief voor Nederland omdat het Amerikaanse zorgverzekeringstelsel aanzienlijk verschilt met het Nederlandse zorgstelsel.

  Uitgaande van een organisatie met 1000 medewerkers waarvan 25% rookt, zou dit meer dan één miljoen euro per jaar kosten.

  Massaal stoppen in Stoptober

  In Engeland is sinds 2012 een jaarlijkse massamedia campagne opgestart waarbij rokers worden uitgedaagd om in oktober niet te roken. Onderzoek toont aan dat deelnemers die slaagden in hun poging 5 keer zoveel kans hadden om definitief te stoppen.

  Deze succesvolle campagne is op 1 oktober 2014 gelanceerd in Nederland. In mijn periode als onderzoeker bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heb ik de effectiviteit van de campagne ‘Stoptober’ geëvalueerd. Door middel van een retrospectief onderzoek onder 860 deelnemers aan Stoptober 2015 in Nederland is onderzocht welke wijzigingen in rookgedrag en in de socio-cognitieve determinanten zijn opgetreden. Met socio-cognitieve determinanten wordt bedoeld: hoe iemand denkt over roken, bijvoorbeeld een positieve of negatieve houding ten opzichte van roken.

  Twee maanden na afloop van de campagne bleek dat 67% van de deelnemers gestopt was met roken. Onder de groep huidige rokers is het gemiddeld aantal sigaretten per dag afgenomen van 17 naar 10. Daarnaast waren de positieve overtuigingen ten aanzien van roken gedaald en de negatieve overtuigingen toegenomen.

  Verhoogde weerstand door stoppen met roken
  Verbeterde balans door stoppen met roken

  Vitale teams

  Meer beweging en vitaliteit is vaak een individuele bezigheid. Nog positiever is het als we samen bezig kunnen zijn met vitaliteit. Als we van alleen naar all-één bewegen. Eén van de redenen voor het succes van Stoptober is zonder meer de gezamenlijke deelname. Volgens de ‘sociale besmetting theorie’ kunnen sociale netwerken fungeren als bron voor het veranderen van gedrag. Het verspreiden van berichten via het sociale netwerk kan een menigte ervan overtuigen om gezamenlijk te focussen op een centraal doel of evenement. Dit zien wij ook veel bij onze dienstverleningen. Wanneer één medewerker zich voorneemt om iedere dag een korte (lunch)wandeling te maken, is de kans groot dat dit na 2 dagen weer van de baan is. Wanneer een heel team een groepsworkshop Managing Energy bijwoont zien we dat de resultaten duurzamer zijn, medewerkers sporen elkaar aan om aan de persoonlijke vitaliteit te blijven werken. Kortom, van individuele beweging naar een collectieve vitaliteit. En vitale teams betekenen een gezonde business. De voorwaarde voor een organisatie in topvorm.

  Doe mee

  Deelname aan evenementen in teams is een duurzame en tevens leuke manier om gezond gedrag te realiseren. Je kunt als bedrijf deelnemen aan de editie van Stoptober. Daarmee ga je samen met je collega’s de uitdaging aan om 28 dagen niet te roken. Meld je aan via: deze link. Op de website kun je ook promotiemateriaal vinden om medewerkers te stimuleren om te stoppen.

  Vitaliteitsbeleid

  Corporate well-being platform
  Voor vitaal hybride werkend Nederland

  Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
  Ontvang het e-book