Hoe Corona onze energie balans verstoort

Edwin van der Scheer - Vitaliteitsadviseur bij HC Health
Energiebalans

Hoewel de wereld om ons heen langzaamaan weer op gang komt, zijn we de consequenties van de Corona crisis nog lang niet te boven. De economie heeft een enorme klap gekregen. Banen staan op de tocht en de meeste mensen die hun baan nog wel hebben werken nog altijd vanuit huis. Het is daarom niet gek dat we in deze periode meer stress ervaren dan we gewend zijn.

Een integraal thuiswerkbeleid in 5 stappen

Thuiswerken staat hoog op de agenda van HR-professionals. Maar hoe ontwikkel je een modern thuiswerkbeleid? Je leest het in deze praktische handleiding incl. model thuiswerkovereenkomst voor HR-professionals.

<H2 style="color:#ffffff">Een integraal thuiswerkbeleid in 5 stappen</H2>

Als bedrijf zijn wij continu bezig met het optimaliseren van mens en organisatie op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Omdat ruim 240.000 medewerkers aangesloten zijn op onze dienstverlening hebben we direct inzicht in de invloed van Covid-19 op de energie balans van werkend Nederland.

Energy check van HelloEnergy (een online af te nemen vragenlijst), krijgen gebruikers van onze diensten inzicht in hun persoonlijke energie balans. Het profiel geeft weer hoe iemand scoort op zijn of haar fysieke, mentale, emotionele en spirituele energie (zie onder). De afgelopen weken is deze Energy Check door meer dan 1500 medewerkers ingevuld. We delen graag de resultaten.

Sterke afname in fysieke energie

Met betrekking tot de fysieke energie zien we een sterke achteruitgang in de mate waarin mensen bewegen. Gemiddeld scoren we op deze energiebron nu slechts 54%. Er zijn een aantal factoren die hier een rol in spelen. In eerste instantie zagen we dat alle sportscholen vanaf half maart hun deuren moesten sluiten. Voor de dagelijkse dosis beweging kon je dus niet meer bij de plaatselijke gym aankloppen. Echter, blijkt dit niet de voornaamste reden dat we niet meer sporten. Zelfs met gesloten sportscholen kun je eenvoudig aan je beweging komen. Al is het maar door af en toe even te wandelen. 

De werkelijke reden dat we minder zijn gaan bewegen heeft vooral met stress te maken. We zijn in deze tijd zo druk bezig om ons hoofd boven water te houden dat er vaak geen energie meer is voor sportactiviteiten. Juist op het moment dat we er goed aan doen om meer te bewegen gebeurt dat juist niet. We hebben er simpelweg de puf niet meer voor. 

Een derde factor die maakt dat we minder bewegen heeft te maken met onze thuiswerk situatie. Door het thuiswerken zijn we veel minder geneigd om pauzes te nemen. Op kantoor komen we regelmatig van onze plek af voor het halen van koffie, een gesprek met collega of het lopen naar een vergaderruimte. Thuis doen we dit veel minder. We worden minder afgeleid en alles bevind zich vaak binnen handbereik. Zelfs de wandeling naar de auto of werkplek moeten we nu missen. 

Persoon die aan het hardlopen is
Online bewegen met collega's

Mentale energie lijdt het meest

Al met al, wordt er in deze tijden van Corona dus een stuk minder bewogen. Dit heeft niet alleen zijn effect op het lichaam. Ook ons mentale vermogen gaat er op achteruit. Van alle energie bronnen lijdt onze mentale energie (met 48%) namelijk het meest in deze tijden van Corona. Niet gek, want we hebben ruim twee maanden in huis gezeten met ons werk, partner en kinderen. En waar het voor veel mensen al lastig is om zichzelf te managen, wordt het er niet makkelijker op als we met een heel gezin rekening moeten houden. Dus na het huiswerk maken met de kinderen, afstemming vinden met de partner over wie wat doet in huis, stond er ook nog 40 uur aan werk te wachten. Dit had als gevolg dat er de afgelopen maanden ook veel in de avonden en weekenden gewerkt is. 

Daar komt bij dat veel mensen nu nog steeds niet in staat zijn om op kantoor te werken. We zijn daarmee nog steeds gebonden aan huis, waar de muren inmiddels op ons af komen.  Belangrijker nog, we missen daarmee onze sociale netwerk van collega’s. Geen gezellig contact bij het koffieautomaat, geen lunchwandelingen en zeker nog geen vrijdagmiddagborrels. De huidige realiteit is dat we continu in teleconferences zitten die op cognitief niveau gemiddeld als twee keer zwaarder wordt ervaren dan een fysieke vergadering.

Bij elkaar opgeteld is het dus makkelijk te begrijpen dat deze fase een bijzonder groot beroep doet op onze flexibiliteit en het onze mentale energie daarmee uitput.  Het gevolg is dat we steeds meer mensen zien die moeite hebben om zich op een taak te richten en minder tijd hebben voor reflectie en ontspanning. Op basis van deze resultaten lopen we dus het risico dat medewerkers minder creatief en productief zijn. Juist nu we deze aspecten het hardst nodig hebben. 

Medewerker in balans
Medewerker mer burn-out klachten

De impact van Covid-19

Al met al kunnen we dus concluderen dat Covid-19  een sterke impact heeft op het fysieke en mentale werkvermogen van werkend Nederland. Organisaties zullen op een proactieve wijze met deze situatie om moeten gaan om het tij te keren. Juist nu we de creativiteit en betrokkenheid van onze medewerkers hard nodig hebben zullen we ze oplossingen moeten bieden waarmee we ze optimaal kunnen ondersteunen. Alleen onder deze voorwaarden kunnen we de Corona crisis te boven komen. Onze dienst HelloEnergy kan jouw organisatie en je medewerkers hierin ondersteunen.

Bronnen van energie balans.

Je fysieke energiebron bestaat uit drie elementen namelijk beweging, voeding en rust. Je fysieke capaciteit bepaalt in hoeverre je lichaam in staat is zich in te spannen en te herstellen en vormt daarmee het fundament voor al onze energiebronnen.

Je mentale energiebron vertegenwoordigt jouw vermogen om je te focussen en oplossingsgericht te denken. De volgende trainingen helpen je om productiever te worden in een wereld waarin je continu wordt afgeleid.

Je spirituele energiebron is de krachtigste van de vier en bepaalt in welke mate jij gemotiveerd bent om dingen te doen. Op het moment dat je spiritueel in balans bent, zijn jouw talenten en drijfveren optimaal afgestemd op de context waarin jij je begeeft.

Je emotionele energiebron bepaalt jouw vermogen om je emoties te reguleren. Dagelijks maken we dingen mee die je emoties positief dan wel negatief kunnen beïnvloeden. Hoe je omgaat met frustraties, boosheid en verdriet bepaalt in grote mate jouw succes in het leven.

Thuiswerkbeleid

Corporate well-being platform
Voor vitaal werkend Nederland

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
Ontvang het e-book