image/svg+xml

Merlyn Esajas van Vattenfall

Sander de Casparis - Directeur bij HC Health
Merlyn Asejas

Voor het item ‘Health van de maand’ spreken we maandelijks de toonaangevende Health Managers en Chief Vitality Officers van corporate Nederland. Hierbij gaan we op zoek naar hun drijfveren, de uitdagingen, de good practices en de lessons learned. Wat maakt hun aanpak uniek en wat maakt dat zij succesvol zijn in hun rol?

Merlyn zorgt voor een helder beleid en de vertaalslag naar de werkvloer

Voor het allereerste interview spraken we Merlyn Esajas van Vattenfall Nederland. Werkzaam als Strategisch adviseur gezondheid en beleid. Zij richt zich in haar werk op het beleid ten aanzien van het vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en de veiligheid en daarnaast zorgt ze er ook voor dat er een vertaalslag wordt gemaakt naar de praktijk. Samen met een team is ze verantwoordelijk voor verschillende activiteiten en zorgt ze dat alles in goede banen wordt geleid. Het is volgens Merlyn erg belangrijk om hierbij processen op orde te hebben zodat men hier later op kan teruggrijpen en dat het voor iedereen helder is en blijft.

thuiswerkbeleid

Health & Safety onderdeel van HR

Daarnaast maakt Merlyn ook deel uit van een Health & Safety team in Nederland. Dit team bestaat, naast Merlyn zelf, uit haar manager, casemanagers en health & safety experts. Dit team valt onder HR wat best verrassend is. Merlyn vindt dit zelf echter een hele fijne overbrugging als er gekeken wordt naar verschillende gezondheidsaspecten en raakvlakken met thema’s binnen de HR-Community. “Vanuit veiligheid gezien is het lastiger omdat je ook te maken hebt met wet- en regelgeving. Veiligheid is strak, duidelijk en je weet waar je aan toe bent, maar wat gezond gedrag nu precies is dat staat eigenlijk nergens beschreven. Dus het is wat dat betreft makkelijker en handiger om vanuit HR aangehaakt te zijn”, verteld Merlyn.

Ambitie vitaliteitsbeleid Vattenfall

Het vitaliteitsbeleid van Vattenfall gaat veel verder dan het beperken van werk gerelateerd verzuim en arbeidsongevallen. “Waar met name veel waarde aan wordt gehecht is een gezonde en veilige omgeving willen creëren waar het welzijn, zowel mentaal als fysiek, voorop staat. Daarbij ontstaat er veel meer ruimte om allerlei andere dingen die daarin passen ook een plekje te geven.” De ambitie is om in 2022/2023 het welbevinden van de medewerker op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Daarnaast heeft de pandemie ervoor gezorgd dat er wat dingen veranderd zijn qua inzichten binnen Vattenfall’s vitaliteitsbeleid. “Zo ga je anders kijken naar verschillende aspecten en wat je belangrijke elementen vindt. thuiswerkbeleid is nu heel actueel en raakt gezond werken en zeker op afstand. Dit kan wellicht ook nog meegenomen worden bij het invullen van de ambitie”, laat Merlyn weten.

Vitaliteitsbeleid

Van reactief beleid naar gezondheidsbevordering en gedragsbeïnvloeding

Naast alle ontwikkelingen op het gebied van vitaliteitsbeleid en ambities, is er in de 11 jaar dat Merlyn werkzaam is bij Vattenfall veel gebeurd. Vattenfall is een internationale organisatie geworden en haar rol is in de tussentijd ook veranderd. Als er gekeken wordt naar de volwassenheid van gezondheidsmanagement en vitaliteitsbeleid, dan stonden deze 11 jaar terug nog in de kinderschoenen. Nu bevinden ze zich in de pubertijd en dat is dan ook zichtbaar in haar functie, haar rol en het draagvlak. Het begon voornamelijk met het focussen op verzuim en Poortwachter. In de loop der tijd is er steeds meer veranderd en ontwikkeld waardoor er nu ook steeds meer gekeken wordt naar preventie. Merlyn houdt zich met name bezig met gezondheidsbevordering, wat nu echt in de spotlights staat door de vele veranderingen en ontwikkelingen de laatste jaren. Preventie en gezondheidsbevordering worden vaak als soortgelijk gezien maar in haar ogen zijn dit juist twee verschillende zaken. “Bij preventie gaat het om het inschatten van risico’s en bij gezondheidsbevordering wordt er vooral gekeken naar gedrag. Welk gedrag gaat er goed en welk gedrag kan je stimuleren?” zegt Merlyn. Vanwege corona is dit echt topprioriteit geworden en de impact hiervan zorgt voor een stroomversnelling aan ontwikkelingen. Vattenfall heeft ook een ontwikkeling gemaakt voor hun medewerkers binnen hun platform. De medewerkers worden op basis van hun behoeftes naar de passende informatie en interventies gestuurd. Zo kan er gedacht worden aan HelloFysio waar men meer informatie kan verkrijgen over fysieke klachten of een digitaal consult kunnen aanvragen.

Uitdagingen in Corona tijd

Het antwoord op de vraag wat de grootste uitdaging het afgelopen jaar was voor Merlyn, was kort maar krachtig. “De grootste uitdaging was toch wel de snelheid waarmee er dingen ontwikkeld moesten worden”. Er ontstond met name door de Coronacrisis een behoefte die er eerder nog niet was. Hoe kan ik nu goed 24/7 thuiswerken? Hoe zorg ik voor zo min mogelijk stress? Hoe ga ik om met het verminderde contact wat je normaal gesproken op kantoor hebt? Al die vraagstukken samen waren de grootste uitdaging. Ze moesten in sneltreinvaart met oplossingen komen en geen one size fits all, maar oplossingen waar zo veel mogelijk medewerkers iets aan hebben. Daarnaast is de grootste uitdaging voor komende jaren hoe je iedereen goed meekrijgt wanneer het werk veranderd. Hoe kan je op een leuke en gezonde manier aan het werk blijven? En hoe houd je dit thema zo actief mogelijk?: Het thuiswerkbeleid moest ontwikkeld worden.

Het succes binnen Vattenfall

De succesfactor van Vattenfall is toch wel het ‘teletubbiemanagement’ zoals Merlyn dat op leuke wijze benoemd. Dit is eigenlijk de kracht van herhaling. Wat er vaak gebeurt binnen dit vakgebied, is dat men je pas weet te vinden wanneer er een probleem is. Op het moment dat er niks aan de hand is, is er geen aanleiding of reden. Dus wat er in het afgelopen jaar gepositioneerd is, is dat het ook leuk is om bezig te zijn met vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Door deze boodschap te blijven herhalen proberen we op die manier dit stuk te activeren en mede door de Coronacrisis is dit nu versterkt.

Vitaal leiderschap

Merlyn over de samenwerking met HC Health

“Mijn complimenten. Jullie zijn een onwijs leuke club, heel behulpzaam en ik zie ook een ontzettende ontwikkelkracht. Elke keer toch weer op innovatieve wijzen met andere dingen komen, dat vind ik zelf altijd onwijs fijn. Als je jarenlang hetzelfde blijft aanbieden en hetzelfde blijft doen dan raakt iedereen een beetje afgemat. Dus die ervaring is heel positief. Ook de flexibiliteit vanuit jullie, op het moment dat er bepaalde vragen of wensen zijn vanuit ons als organisatie, hoe die worden opgepikt…Dan kan ik niet anders dan daar heel blij mee zijn. Dus complimenten en ik hoop dat we nog lang mogen blijven samenwerken met elkaar.”

Corporate well-being platform
Voor vitaal hybride werkend Nederland

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
Bekijk onze downloads