HC Health vitalteitsmanagement

Hoe vitaal is jouw organisatie? Doe de vitaliteitsscan!


Hoe vitaal is jouw organisatie?

De laatste jaren is er (gelukkig) in toenemende mate aandacht voor vitaliteit binnen organisaties. Vitaliteit gaat om bevlogen medewerkers die de eigen regie nemen op hun persoonlijke gezondheid en inzetbaarheid.  Zo zijn vitale medewerkers, energieker, productiever en gemotiveerder op het werk. Vitale medewerkers hebben vaak door hun gezonde instelling ook meer plezier in hun werk. Kortom, om als bedrijf succesvol te kunnen zijn in een constant veranderende markt zijn vitale medewerkers onmisbaar!

Organisaties worstelen met het thema vitaliteit

Investeren in vitaliteit loont! In toenemende mate zijn bedrijven bereid om te investeren in de vitaliteit van hun medewerkers. In mijn werk als vitaliteitconsultant zie ik dat bedrijven veelal met dezelfde vragen worstelen : Hoe vitaal is onze organisatie eigenlijk? Wat valt er allemaal onder vitaliteit en hoe kan je dit meten? Waar valt voor ons als organisatie winst te behalen? Waar begin ik als ik onze organisatie vitaler wil maken?

Hoe vitaal is jouw organisatie?

Om antwoord op bovenstaande vragen te geven heeft HC Health een vitaliteitsscan ontwikkeld. Deze scan kan je zien als een thermometer  waarmee je een helder beeld krijgt van hoe vitaal jouw organisatie op dit moment is. Daarnaast geeft de scan inzicht in de toekomst en geeft het een antwoord op vragen als: Hoeveel stijgen onze verzuimkosten als wij niets doen? Wat gebeurt er als wij wel zouden investeren in de vitaliteit van de medewerkers? Hoe hoog zijn onze productieverliezen (door vergrijzing) binnen onze organisatie?

Waar bestaat vitaliteit uit?

Omdat vitaliteit niet alleen gaat over de gezondheid van medewerkers is de scan opgebouwd uit verschillende onderdelen. Als onderdeel van de scan wordt tevens een verzuimanalyse uitgevoerd. Hiermee wordt bepaald hoe hoog de verzuimkosten binnen jouw organisatie zijn in vergelijking met de branche? Ook wordt onderzocht of er sprake is van een heldere visie en strategie ten aanzien van gezondheid en vitaliteit binnen de organisatie, is deze in lijn met de visie en strategie van de organisatie? Heerst er een cultuur waar medewerkers gestimuleerd worden om te werken aan hun vitaliteit? Hoe zit het met factoren zoals leefstijl, arbeidsomstandigheden, mentaal welzijn en fysieke belasting? De uitkomsten van de scan geven jouw goed inzicht in hoe vitaal jouw organisatie is. Bovendien bieden de uitkomsten waardevolle inzichten om jouw organisatie nóg vitaler te maken!

Meer informatie?

Wij van HC Health ondersteunen organisaties en HR om het vitaliteitsbeleid strategisch neer te zetten. Mijn collega Sander heeft onlangs een blog geschreven over onze manier van werken. De vitaliteitsscan kan je zien als handige tool om in de eerste fase (Verkennen) in te zetten. Wil je meer informatie over deze scan of deze ook voor jouw organisatie inzetten? Neem dan contact met ons op via guus@hchealth.nl of 020 412 3006.