image/svg+xml

Dit zijn de vitaliteitstrends van 2024

Sander de Casparis - Directeur bij HC Health
bedrijfsanalyse

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, vergrijzing, verzuim, werkdruk, ontgroening: het zijn zeer relevante thema’s die tegenwoordig bij bijna alle bedrijven in Nederland spelen. Maar hoe implementeer je nu succesvol een vitaliteitsbeleid binnen jouw organisatie? In deze blog geven wij onze kijk op de meest relevante trends van 2024. Zodat jij zowel je eigen vitaliteit, als de vitaliteit van jouw medewerkers vergroot.

‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’

Vitaliteit staat hoog op de agenda. Maar hoe ontwikkel je een strategisch vitaliteitsbeleid? Je leest het in deze praktische handleiding voor HR-professionals.

<H2 style="color:#ffffff">‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’</H2>

Dit zijn de vitaliteitstrends van 2024

Trend 1. Well-being als strategische pijler

Well-being krijgt een steeds prominentere rol als strategische pijler voor de bedrijfsvoering. In een tijd waarin de complexiteit van de werkomgeving toeneemt en de eisen van medewerkers veranderen, begrijpen moderne organisaties dat het welzijn van hun medewerkers van vitaal belang is voor succes op korte én lange termijn.

Uit een onderzoek van Gallup Studies bleek dat organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van het welzijn van hun medewerkers ervaren een hogere betrokkenheid, een lager verloop en een verhoogde tevredenheid op de werkplek. Bovendien fungeert een welzijnsgerichte aanpak als aantrekkelijke factor voor talentwerving en versterkt het de reputatie van een werkgever die zich bekommert om het integrale welzijn van haar medewerkers, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

Trend 2. Hybride werken

De coronapandemie heeft organisaties fundamenteel veranderd. In de moderne arbeidscultuur is tijd- en plaatsonafhankelijk werken volledig geïntegreerd. Recent onderzoek van TNO toont aan dat een aanzienlijk percentage medewerkers (80%) de voorkeur geeft aan een combinatie van werken op kantoor en vanuit huis, vanwege de flexibiliteit en verbeterde work-life balance. Een terugkeer naar kantoor blijkt een uitdaging. Organisaties zoeken naar creatieve oplossingen met incentives zoals bedrijfsfitness en ontspanningsruimtes, om het kantoor aantrekkelijker te maken.

Hybride werken

Trend 3: Holistische kijk op well-being

Bedrijven begrijpen steeds beter dat het welzijn van medewerkers afhankelijk is van veel meer dan alleen sporten in de in-company gym. Volgens de grondlegger van energiemanagement Jim Loehr ligt de sleutel voor een gezonder leven in een holistische benadering, gericht op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel welzijn. De fysieke energie is het fundament van de andere energiebronnen en blijft een belangrijke pijler in het strategische beleid op well-being. In een holistische aanpak krijgen mentale, emotionele en spirituele zingeving een gelijkwaardige plek.

Trend 4: Meer aandacht voor mentale gezondheid

Medewerkers verwachten aandacht voor hun mentale gezondheid, vooral onder jonge professionals op de arbeidsmarkt neemt de mentale gezondheid af. Het voorkomen van langdurig verzuim als gevolg van werkgerelateerde psychische klachten is cruciaal. Identificeer de signalen en moedig medewerkers aan om tijdig signalen te melden. Steeds meer organisaties tonen interesse in het vergemakkelijken van gesprekken over mentaal welzijn en de benadering ervan. Een open cultuur rond welzijn zorgt ervoor dat medewerkers serieus genomen worden en worden aangemoedigd wanneer ze op weg zijn naar herstel. Als leidinggevenden hebben we de verantwoordelijkheid om het stigma rond geestelijke gezondheid te doorbreken en medewerkers die het moeilijk hebben te ondersteunen.

Mentale veerkracht

Trend 5: Nederland kampioen zitten

Nederland wordt geconfronteerd met een zorgwekkende situatie: het is kampioen zitten. Uit onderzoek van TNO blijkt dat een gemiddelde Nederlandse medewerker 10 uur per dag zit, waarvan gemiddeld 4,6 uur tijdens het werk. Bij accountants is deze gemiddelde zittijd zelfs 7,5 uur. Het is van essentieel belang om beweging te integreren in de dagelijkse werkzaamheden. Een cultuur creëren waarin het volstrekt normaal is om tijdens het werk aan vitaliteit te werken, is de sleutel tot het doorbreken van ongezonde patronen.

Meer weten over de kansen van bewegen voor jouw organisatie? In het e-book ‘Meer bewegen, minder zitten‘, waar we de laatste nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken omtrent zitten en bewegen op een rij zetten.

Meer bewegen

Trend 6: Krapte op de arbeidsmarkt

Het personeelstekort blijft voor werkgevers én medewerkers een uitdaging. Het tekort aan personeel leidt namelijk tot verhoogde werkdruk. Aangezien het moeilijk is om nieuwe medewerkers te werven is het ook belangrijk om naar andere manieren te kijken om het personeelstekort op te vangen. Daarnaast zijn de kerntrends van de markt sinds de coronatijd sterk veranderd. Volgens een onderzoek van PWC is een grote nadruk komen te liggen op de zogenoemde ‘zachte’ kanten van het HR-beleid.

Trend 7: De opkomst van corporate well-being technologie

Werk op afstand leidt tot een toenemende vraag naar well-being op afstand (e-Health) en corporate wellness technology. Een integraal digitaal platform, 24/7 beschikbaar met on- en offline vitaliteitsaanbod, social community building, challenges en met koppelingen naar wearables, zoals Fitbit en Strava, is tegenwoordig een onmisbaar onderdeel van de HR-strategie.

Trend 8: Data driven

Data-driven well-being is een snel opkomende trend in de digitaliserende markt voor duurzame inzetbaarheid. Op basis van data ontwikkelen we interventies om het welzijn en de gezondheid van individuen te verbeteren. Het draait om het veilig verzamelen, analyseren en interpreteren van gezondheidsgegevens van medewerkers om zo inzicht te krijgen in hun behoeften en gerichte interventies en ondersteuning te bieden.

Hardlopen
Staand werken

Trend 9: Personalized well-being

In de moderne samenleving geven we ons er steeds meer rekenschap van dat ieder mens uniek is. Het idee van “one size fits all” is niet langer toereikend. Mensen willen niet in een hokje worden geplaatst en verlangen een breed scala aan mogelijkheden. De uitdaging ligt in het aanbieden van het juiste well-being aanbod op het juiste moment. Een oplossing hiervoor ligt in het meten van individuele behoeften en voorkeuren, waardoor het well-being aanbod steeds beter gepersonaliseerd kan worden.

Trend 10: Corporate Sustainability Reporting Directive

De nieuwe richtlijn, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), verplicht bedrijven met 500+ medewerkers vanaf 2024 tot het publiceren van rapporten over de sociale en milieueffecten van hun activiteiten. Het respecteren van mensenrechten en de vitaliteit van medewerkers zijn hier onder andere onderdeel van. De CSRD-richtlijn moet zorgen voor meer transparantie en een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

Trend 11: Eigen regie

De medewerker van tegenwoordig wil graag de regie in handen hebben, op alle gebied. De regie thuis, op kantoor, maar ook regie over het eigen welzijn staat centraal. Sinds de COVID-19 uitbraak hebben medewerkers te maken gekregen met hybride werken, het anders indelen van de werkdag en de verandering in de werk-privébalans. Het ervaren van de regie over je werk en privéleven speelt een prominente rol in de huidige arbeidsmarkt. Uit onderzoek van Van Vuuren en Marcelissen blijkt dat eigen regie ook goed werkt als trigger voor werken aan gezondheid en vitaliteit. De faciliteiten die de werkgever biedt om zelfstandig met gezondheid aan de slag te gaan, spelen een belangrijke rol.

Trend 12: Well-being en sustainablility

Met de koppeling van well-being en sustainability erkennen we de nauwe band tussen persoonlijk welzijn en duurzaamheid. Mensen beseffen steeds meer dat hun eigen welzijn en dat van de planeet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het gaat om gezonde keuzes voor zowel het individu als de planeet. Challenges tussen teams voor een goed doel, bijvoorbeeld met het bedrijf een virtueel rondje rond de wereld lopen, stimuleren betrokkenheid en teambuilding.

Well-being platform

Trend 13: Amplitie

In een high performance kennisorganisatie is het welzijn van de medewerker de basis voor optimale prestaties. Ondanks dat er binnen organisaties vaak een breed aanbod van interventies voorhanden is, blijft de drempel vaak hoog. Het gevolg: medewerkers zoeken vaak pas hulp als het al te laat is. Zo wordt de kracht van preventie en amplitie (het versterken van alle medewerkers tegelijkertijd) niet goed benut.

Medewerkers ervaren onnodig stress en fysieke ongemakken, komen niet goed tot bloei en het verloop van gekwalificeerd (jong) personeel is hoog. Dat is zonde en onnodig. Door het laagdrempelig beschikbaar stellen van een toegewijd (remote) well-being team van experts worden organisaties weer een bron van energie, plezier en welzijn waarbinnen medewerkers excelleren.

Corporate well-being platform
Voor vitaal hybride werkend Nederland

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
Ontvang het e-book