image/svg+xml

Vitaliteitsmanagement op de werkvloer: de top 5 trends van 2023

Sander de Casparis - Directeur bij HC Health
Vitale medewerker

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, vergrijzing, verzuim, werkdruk, ontgroening: het zijn zeer relevante thema’s die tegenwoordig bij bijna alle bedrijven in Nederland spelen. Maar hoe implementeer je nu succesvol een vitaliteitsbeleid binnen jouw organisatie? In deze blog geven wij onze kijk op de top 5 trends van 2023. Zodat jij zowel je eigen vitaliteit, als de vitaliteit van jouw medewerkers vergroot.

‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’

Vitaliteit staat hoog op de agenda. Maar hoe ontwikkel je een strategisch vitaliteitsbeleid? Je leest het in deze praktische handleiding voor HR-professionals.

<H2 style="color:#ffffff">‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’</H2>

De top 5 trends in vitaliteitsmanagement

Trend 1. Hybride werken

Hybride werken is niet meer weg te denken in Nederland. Ook na de pandemie geven een groot deel van organisaties de voorkeur aan deze nieuwe manier van werken. Het is in anno 2023 des te belangrijker dat jij je vitaliteitsbeleid op de medewerker afstemt, in plaats van andersom.

Zo verwachten steeds meer medewerkers dat hun werkgever hybride werken ondersteunt. Twee uitkomsten uit het onderzoek van I&O Research bevestigen deze trend:
• 56% van de Nederlanders wil hybride werken en de vrijheid hebben om eigen keuzes te maken (een paar dagen thuis en een paar dagen op locatie);
• 41% wil in de toekomst minder vaak of helemaal niet meer reizen.

Waar medewerkers gelukkig worden van hybride werken, heeft een (gedwongen) terugkeer naar kantoor een tegengesteld effect. In de studie van Tracking Happiness is er een sterke relatie tussen tevredenheid en de tijd die medewerkers nodig hebben voor hun woon-werkverkeer. Ze vergeleken de pendeltijden met de tevredenheidsscores van medewerkers en kwamen tot de conclusie dat het geluk van medewerkers afneemt naarmate de reistijd naar werk toeneemt.

Hybride werken

Trend 2. Behoefte aan ontwikkeling

Je blijven ontwikkelen – op persoonlijk vlak of op werkgebied – is belangrijk. Dat blijkt uit een onderzoek van Intermediair en Springtest. Tijdens de coronapandemie is de behoefte van mensen om zich persoonlijk te ontwikkelen gegroeid. Medewerkers willen actief aan de slag gaan met de ontwikkeling of versterking van bepaalde eigenschappen, kwaliteiten of vaardigheden. Zo blijkt ook uit een recent onderzoek van Josh Bersin dat de relevantie van het leeraanbod en de manier waarop het de groei beïnvloedt, het belangrijkst zijn. Het onderzoek laat zien dat investeren in medewerkers loont en ze juist sneller geneigd zijn om in de organisatie te blijven werken.

Ook leiderschapsprogramma’s zijn in trek. Binnen leiderschapsprogramma’s is van oudsher weinig aandacht voor vitaliteit en gezondheid. En dat terwijl leiders vaak onder hoge druk presteren en bepalend zijn voor de cultuur binnen de organisatie. Vitaal leiderschap maakt het verschil; juist zij inspireren door voorbeeldgedrag en hebben oog voor de dromen, ambities en behoeftes van hun team.

Vitaal leiderschap

Trend 3. Ontwikkelingen van eHealth

De duurzame inzetbaarheid branche ondergaat door technologische ontwikkelingen op het gebied van eHealth snelle veranderingen. Ook onder patiënten is digitale zorgverlening steeds populairder. Volgens onderzoek is het verkorten van de wachttijd tot behandeling de belangrijkste reden om voor digitale zorg te kiezen.

Smart wearables, wellbeing-apps en wellbeing-platformen kunnen bijdragen aan een vroege signalering van ongezonde gedragingen. Een tijdige identificatie kan helpen bij het voorkomen van chronische ziekten. Dankzij de ontwikkelingen van eHealth worden gebruikers beter bewust van hun gezondheid en krijgen inzicht in patronen, gedragingen en gewoontes die verbeterd kunnen worden.

Daarnaast is uit het ‘Nationaal Vitaliteitsonderzoek 2022’ gebleken dat er een toenemende behoefte is aan informatie en communicatie rondom vitaliteit. Apps en platforms zijn een waardevolle aanvulling binnen de aanpak van duurzame inzetbaarheid van organisaties.

Hardlopen
Staand werken

Trend 4. Ongezond gedrag is niet normaal

Ongezonde gewoontes worden in veel werkomgevingen als ‘normaal’ gezien. Gelukkig willen steeds meer bedrijven zich distantiëren van ongezond gedrag op de werkvloer. En dat is ook nodig. Want uit onderzoek blijkt dat slechts 8 ongezonde gedragingen samen 15 chronische aandoeningen veroorzaken die goed zijn voor maar liefst 80% van de totale ziektekosten wereldwijd. Het gevolg? Medewerkers worden steeds ongezonder en zitten minder goed in hun vel, waardoor ze uitvallen met fysieke en mentale klachten.

Voorheen rustte er een taboe op mentaal welzijn. Nu zie je dat steeds meer organisaties gesprekken over mentaal welzijn en de aanpak ervan willen vergemakkelijken. Een open welzijnscultuur zorgt ervoor dat medewerkers zich serieus genomen voelen en aangemoedigd worden als ze goed op weg zijn naar herstel. Door in te zetten op employee wellbeing, investeer je als werkgever preventief in het welzijn van je medewerkers. Dat mondt uit in een grotere medewerkerstevredenheid, meer bevlogenheid en productiviteit. Zo bouw je aan de toekomst van jouw organisatie.

Vitaliteitsbeleid

Trend 5. Het belang van secundaire arbeidsvoorwaarden

Door de arbeidskrapte en pandemie zijn medewerkers anders gaan kijken naar secundaire arbeidsvoorwaarden. Aandacht voor vitaliteit, werkomstandigheden, werktijd en werkdruk is essentieel geworden voor het behouden en werven van personeel.

Uit de spanningsindicator van UWV is gebleken dat de arbeidsmarkt van 2022 ruim twee keer zo krap was als een jaar eerder. Daarnaast zijn de kerntrends van de markt tijdens de coronatijd sterk verandert. Volgens een onderzoek van PWC is een grote nadruk komen te liggen op de zogenoemde ‘zachte’ kanten van het HR-beleid. De belangrijkste aspecten zijn:

• Bedrijfscultuur en gedragingen;
• Digitale vaardigheden van werknemers;
• Gezondheid en welzijn van werknemers.

Niet alleen de kerntrends zijn door de pandemie verandert. Uit een onderzoek door Oracle uit 2022 blijkt dat 81 procent van de respondenten hun definitie van succes heeft bijgesteld sinds de pandemie. Hierbij heeft de werk-privé balans (35 procent), mentale en fysieke gezondheid (31 procent) en flexibel kunnen werken (30 procent) een hogere prioriteit gekregen dan voor de pandemie.

Ook de terugkeer naar kantoor verloopt niet zonder slag of stoot. Om medewerkers weer terug te laten keren naar kantoor moeten bedrijven hun kantoor aantrekkelijker maken met lokkend voordelen. Zo verleiden bedrijven hun medewerkers met smoothiebars, beweegmogelijkheden en yoga. Kortom: om echt impact te maken op medewerkersbehoud en medewerkersbetrokkenheid, moet je aandacht besteden aan secundaire voorwaarden.

Fitness
Online sporten met collega's

Corporate well-being platform
Voor vitaal hybride werkend Nederland

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
Ontvang het e-book