image/svg+xml

Van investeren in verzuimbeheersing naar investeren in productiviteit

Timo Velzenboer - Consultant
Vitale medewerker

Zieke medewerkers kosten werkgevers in Nederland nog altijd handenvol geld. In het eerste kwartaal van 2016 berekende het CBS dat het landelijke verzuim 4,3% was. Daarom schatte TNO in een eerder rapport de werkgeverskosten in Nederland bij verzuim in op 11,5 miljard euro in 2012. Waarbij vermeld moet worden dat dit alleen nog de loonkosten betrof. Niet verwonderlijk dus dat veel organisaties investeren in het terugdringen van verzuim met als hoofddoel de kosten van de organisatie te verlagen.

‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’

Vitaliteit staat hoog op de agenda. Maar hoe ontwikkel je een strategisch vitaliteitsbeleid? Je leest het in deze praktische handleiding voor HR-professionals.

<H2 style="color:#ffffff">‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’</H2>

De laatste jaren zien wij in de bedrijvenmarkt echter een verschuiving ontstaan. Waar organisaties in het verleden met name investeerden in vitaliteitsmanagement met de focus op verzuimbeheersing, maakt dit steeds meer plaats voor focus op preventie en duurzame inzetbaarheid. Dit wordt onderbouwd met een onderzoek uitgevoerd door Capgemini in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Capgemini berekende wat 1% verzuimreductie en 1% productiviteitsstijging zou betekenen per werkzame Nederlander. Indien een bedrijf er in slaagt het verzuim met 1% terug te dringen levert dit gemiddeld €412 euro op.

Slaagt een bedrijf erin om de productiviteit met 1% te verhogen, dan levert dit gemiddeld €953 euro per medewerker op!

Voor een organisatie met 100 medewerkers is dat in potentie een reductie van minimaal minimaal € 41.000 per jaar en/of een omzetstijging van € 95.000 per jaar. Het reduceren van verzuim blijft uiteraard ook belangrijk. Maar niet geheel onbelangrijk is het feit dat er tweemaal zoveel rendement kan worden gehaald door de productiviteit van medewerkers te vergroten. Iedereen kan zich ook voorstellen dat minder productieve medewerkers, die minder efficiënt werken, effect hebben op de prestaties van de organisatie.

De productiviteit is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Werknemers verwachten dat de werkgever een faciliterende rol vervult. Vanuit HC Health adviseren wij organisaties hoe de productiviteit van medewerkers middels een gezonde leefstijl kan worden verhoogd. Het belang hiervan wordt onderstreept door het World Economic Forum: gezonde medewerkers zijn 18% productiever en verzuimen gemiddeld 27% minder dan ongezonde collega’s. Vanuit onze jarenlange ervaring in vitaliteitsmanagement bij organisaties zoals ABN AMRO, Aon, CSU, Delta Lloyd en KLM geven we een aantal tips om jouw persoonlijke productiviteit te vergroten.

Bevlogen medewerker
Bevlogen medewerker

5 tips om jouw productiviteit gedurende de werkdag te vergroten

1. Slaap voldoende gedurende de nacht (7 tot 9 uur)

Medewerkers die minder dan 6 uur per nacht slapen hebben een verhoogde kans op het krijgen van een burn-out, laten zich sneller afleiden, maken vaker fouten en zijn minder productief. Voldoende slaap helpt bij het maken van goede keuzes, verbetert het geheugen en stimuleert tevens de creativiteit. Onderzoek van McKinsey laat zien dat er een relatie bestaat tussen goed leiderschap en voldoende slaap. Zo blijkt dat iemand die 20 uur wakker is even ‘goed’ presteert als iemand die officieel dronken is.

2. Beweeg regelmatig

Regelmatig bewegen zorgt voor een verhoogde concentratie, een scherper geheugen, verhoogde mentale uithoudingsvermogen, stimuleert creativiteit en vermindert stress. Daarnaast zorgt het dat je sneller leert en je gemoedstoestand verbeterd. Onderzoek toont daarnaast aan dat op dagen dat medewerkers de sportschool bezochten hun tijd effectiever verdeelde, productiever waren, betere interactie hadden met collega’s en kortom met een beter gevoel naar huis gingen.

Fitnorm: drie keer per week gedurende 20 minuten zwaar intensief lichamelijke activiteiten zoals hardlopen, wielrennen, voetballen, fitnessen.

3. Neem regelmatig een pauze

Het liefst iedere 90 minuten. Door regelmatig een korte pauze in te lassen zul je zien dat je meer gedaan krijgt in minder tijd. Als gevolg een verhoogde kwaliteit van jouw werk. Medewerkers die op bovenstaande manier werken zijn productiever, meer toegewijd en meer tevreden met hun werk. Het belang van rustmomenten wordt bevestigd door een onderzoek uitgevoerd door de NASA. Piloten die tijdens de vlucht de mogelijkheid kregen om kort (40 minuten) te slapen scoorden beter op reactie testen, tot maar liefst 34%!

4. Voeding

Zoals gezegd eet veel groenten en fruit. Onderzoek van the World Health Organization laat zien dat goede voeding zorgt voor een verhoogde productiviteit. Al met al kan dit wel 20% zijn!

5. Mediteer regelmatig

Onderzoek naar meditatie laat positieve effecten zien op de hersenen, hersenfunctie en levensduur. Daarnaast laten studies zien dat door meditatie jouw focus tot wel 10 keer kan vergroten, vermindert de kans op ziektes met 50% en ervaren mensen 65% meer welbevinden. Daarnaast laat onderzoek zien dat mensen die mediteren minder stress ervaren, zich beter kunnen focussen en dit de mentale kracht vergroot. Genoeg redenen om regelmatig te mediteren. Vind je de drempel om te mediteren (te) hoog? Begin dan eens door te luisteren naar onze ontspanningsoefeningen.

Vitaliteitsbeleid

Corporate well-being platform
Voor vitaal hybride werkend Nederland

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
Ontvang het e-book