Duurzame inzetbaarheid met HC Health vitaliteitsbeleid

Vitaliteitsmanagement ter voorkoming van fysieke klachten, zin of onzin?

Sander de Casparis

Sander de Casparis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

In de jaren 90 hadden we vanwege de opkomende automatisering met een ware RSI hype te maken. Daarna is het stil geworden rondom RSI. De afgelopen jaren is de aandacht voor werkdruk en werkstress enorm toegenomen, waardoor je zou kunnen denken dat houding- en bewegingsklachten niet of nauwelijks meer voorkomen. Is dat daadwerkelijk zo? Hebben medewerkers tegenwoordig geen fysieke klachten? Of lijkt het maar zo omdat er in de media alleen maar aandacht wordt gegeven aan werkstress? Dit roept de volgende vraag op: Is het vandaag nog nodig om je  vitaliteitsmanagement beleid te richten op het voorkomen en behandelen van fysieke aandoeningen? In dit blog ga ik voor je op onderzoek uit of het aanpakken van fysieke klachten op het werk zin of onzin is.

Download het e-book

Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen

Een praktische handleiding voor HR voor het ontwikkelen van een vitaliteitsbeleid.

Beroepsziekten door houding- en bewegingsapparaat

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten geeft in het rapport “Beroepsziekten in cijfers 2016” een overzicht van het aantal en de aard van beroepsziekten. Uit de rapportage blijkt dat psychische aandoeningen (2.631 meldingen) en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (2.381 meldingen) elkaar nauwelijks ontlopen. Beroepsziekten door houding- en bewegingsklachten bestaan dus zeker nog wel. En wat blijkt? De problematiek is nagenoeg gelijk aan de stress gerelateerde aandoeningen. Hoe zit het dan met RSI?

RSI en aspecifieke lage rugpijn

Hetzelfde rapport geeft aan dat de meest gemelde beroepsziekten van het houding- en bewegingsapparaat Repetitive Strain Injury (RSI) en aspecifieke lage rugpijn zijn. Best opmerkelijk dus dat je nog zo weinig hoort over RSI in de media. RSI en aspecifieke lage rugklachten zorgen namelijk voor langdurig verzuim: de helft van de werknemers met deze klachten verzuimt minimaal één maand. Eén op de negen werknemers met RSI klachten is blijvend (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. De belangrijkste oorzaken zijn monotoon, repetitief werk en belastende werkhoudingen.

Vooral het aanpakken van deze oorzaken draagt bij aan preventie, aldus het rapport.

Hier ligt een mooie taak voor de bedrijfsfysiotherapie als onderdeel van een integraal vitaliteitsbeleid. Wil je tips over het opzetten van een vitaliteitsbeleid? Je leest ze in mijn blog:11 stappen voor een succesvol vitaliteitsbeleid.

fysieke belasting workshop
rugstretch gezonde werkgewoonte

Verzuim vanwege fysieke klachten

Hoe staat het met de cijfers van fysieke klachten als we naar het verzuim kijken? Dat is niet heel anders. De meest recente cijfers over verzuim van het CBS dateren tijdens het schrijven van dit blog uit het derde kwartaal van 2016. Het verzuim is met 3,5% historisch laag (1).
Hiervan is, net als bij de beroepsziekten, gemiddeld genomen één derde van het verzuim fysiek en één derde mentaal. Per branche kan dat verschillen. 

Zoals te verwachten is het verzuim vanwege fysieke klachten in branches met fysiek zwaar werk verhoudingsgewijs hoger. Branches waar dit geldt zijn onder andere de schoonmaak, (thuis)zorg, bouw en luchtvaart. Het fysieke verzuim zorgt hier voor 40% van het totale verzuim. In andere branches, zoals de zakelijke dienstverlening, ligt het mentale verzuim weer wat hoger. Ook hier genoeg reden voor werkgevers om een preventief en curatief beleid te voeren op het houding- en bewegingsapparaat. Maar dat is nog niet alles. Beroepsziekten en verzuimpercentage zijn slechts het topje van de ijsberg.

Het verzuimpercentage wordt berekend door het totaal aantal verzuimde kalenderdagen te delen door het totale aantal beschikbare kalenderdagen van alle werknemers tezamen in een bepaalde periode. Het verzuimpercentage zegt dus nog niets over het aantal medewerkers dat zich ziek meldt binnen een bedrijf. Om dit inzichtelijk te maken wordt gekeken naar de meldingsfrequentie.

In 2020 aan de slag met een strategisch vitaliteitsbeleid? Download dan mijn e-book 'Een vitaliteitsbeleid in 3 stappen inclusief 13 trends'
Sander de Casparis
Sander de Casparis
Mede-oprichter HC Health

Meldingsfrequentie 20 keer hoger

Door de meldingsfrequentie te berekenen kun je zien wat het gemiddelde aantal ziekmeldingen in een bepaalde periode is geweest. In Nederland ligt de meldingsfrequentie rond de 1. Dit betekent dat bij een bedrijf met 1000 medewerkers er jaarlijks 1000 ziekmeldingen binnen komen. Zoals we allemaal weten verzuimt de ene medewerker meer dan de andere, maar het blijft een feit dat er gemiddeld net zoveel ziekmeldingen zijn als medewerkers in een bedrijf. Ook van al de ziekmeldingen is ongeveer 1/3e fysiek, 1/3e mentaal en 1/3e overig. Een bedrijf met 1000 medewerkers en 5 procent verzuim heeft dus geen 50 maar 1000 ziekmeldingen van medewerkers per jaar. Dit is een factor 20 hoger dan het verzuimcijfer!

PMO en fysieke klachten

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is de opvolger van het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Tegenwoordig wordt een PMO ook wel een Health Check genoemd. Het PMO brengt de gezondheid van jouw werknemers in relatie tot het werk in kaart. Uit de PMO’s die wij uitvoeren bij bedrijven zien wij dat gemiddeld dat bijna de helft van de medewerkers aangeeft in het afgelopen jaar tijdens het werk last te hebben (gehad) van fysieke klachten. Dat betekent dat bij een bedrijf van 1000 medewerkers dus 400 tot 500 mensen last hebben van fysieke klachten.

De problematiek omtrent fysieke klachten is dus vele malen groter dan op het eerste gezicht lijkt als je alleen naar het verzuimcijfer kijkt.

In-company bedrijfsfysiotherapie

Gaat iedereen met fysieke klachten naar de fysiotherapeut? Nee. En dat is ook niet altijd nodig. Veel fysieke klachten gaan vanzelf weer over. Daarnaast weet jaarlijks toch nog 20% van de Nederlandse beroepsbevolking de weg naar de fysiotherapeut te vinden. Veelal buiten het bedrijf bij de fysiotherapeut ‘op de hoek van de straat’. Desalniettemin is het waardevol voor bedrijven om in-company bedrijfsfysiotherapie aan te bieden aan medewerkers. Niet alleen kan de bedrijfsfysiotherapeut vanuit zijn bedrijf gerelateerde kennis de re-integratie bevorderen, ook levert het een enorme besparing op door de vermindering van verleturen ten opzichte van een bezoek aan een fysiotherapeut buiten het bedrijf. Door het flexibele Nieuwe Werken zien wij dat steeds meer bedrijven kiezen voor meer innovatieve oplossingen zoals online fysiotherapie van HelloFysio. Meer weten over HelloFysio?

Investeren in vitaliteit door middel van bedrijfsfysiotherapie

Preventieve maatregelen kunnen niet alleen werkhervatting bevorderen, maar ook voorkomen dat beroepsziekten ontstaan. Desondanks blijkt uit de beroepsziekten monitor dat in nog geen 33 procent van de beroepsziektemeldingen de bedrijfsarts een preventief technisch of organisatorisch advies geeft. Verwijzing door de bedrijfsarts naar interventies vindt dus lang niet in alle gevallen plaats. Daarbij komt de bedrijfsarts vaak pas laat in beeld; meestal na 6 weken verzuim. Met in ons achterhoofd de cijfers dat bijna de helft van de medewerkers gedurende het jaar tijdens het werk last heeft (gehad) van fysieke klachten, kunnen we hier wel spreken van een gemiste kans voor organisaties.

Het loont voor werkgevers om bedrijfsfysiotherapie laagdrempelig aan te bieden op het werk. Of online. Hierdoor kunnen medewerkers met fysieke klachten in een vroeg stadium terecht en kan verzuim voorkomen worden en/of re-integratie bespoedigd worden. Wat dit bedrijven kan opleveren, lees je onder andere in ons eerder verschenen blog “Investeren in vitaliteit: kosten of baten?” 

Vitaliteitsmanagement ter voorkoming van fysieke klachten?

Ik begon dit blog met de vraag of het voor werkgevers noodzakelijk is om zich meer bezig te houden met hun beleid met betrekking tot vitaliteitsmanagement en zich te richten op het voorkomen en behandelen van fysieke aandoeningen op het werk. Na het inzien van de cijfers van de beroepsziekten, verzuimpercentage, meldingsfrequentie en het percentage fysieke klachten moge het duidelijk zijn. Het antwoord is JA. Investeer in het behandelen en voorkomen van fysieke klachten.

Wil je geen kansen laten liggen en meer weten over de mogelijkheden van in-company bedrijfsfysiotherapie of online fysiotherapie van HelloFysio?

Neem gerust contact met mij op voor vrijblijvend advies via [email protected] of laat je gegevens achter. Dan neem ik, of één van mijn collega’s, contact met je op.

Gezond thuiswerken,
hét online platform voor vitaal thuiswerkend Nederland.

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules. 

Altijd op de hoogte.
Schrijf je in voor de vitaliteitsupdate.

HC Health maakt gebruik van cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Meer weten over deze cookies?