image/svg+xml

Evalueer jouw vitaliteitsmanagement

Timo Velzenboer - Consultant
Vitale medewerker

Mede door de aantrekkende economie en toenemende aandacht voor werkstress, beweging en gezondheid in het algemeen, gaan bedrijven steeds vaker investeren in de gezondheid van medewerkers. Bedrijven die ook in de toekomst succesvol willen zijn hebben baat bij gezonde, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Succesvol vitaliteitsmanagement levert zowel voor het bedrijf als voor de werknemers vele voordelen op.

‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’

Vitaliteit staat hoog op de agenda. Maar hoe ontwikkel je een strategisch vitaliteitsbeleid? Je leest het in deze praktische handleiding voor HR-professionals.

<H2 style="color:#ffffff">‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’</H2>

Maar hoe ontwikkel je een succesvol beleid voor vitaliteitsmanagement welke aansluit op de behoefte van jouw organisatie? Het goed doordacht opstellen van een beleid voor vitaliteitsmanagement is ontzettend belangrijk. In de praktijk zien we dat bedrijven hier steeds beter in worden. Bedrijven nemen het vitaliteitsbeleid steeds vaker op als onderdeel van de bedrijfsstrategie. Hier ga ik in mijn blog niet verder op in, maar mocht je hier vragen over hebben neem dan gerust contact met ons op of download het e-book ‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen‘.

Jouw doel met vitaliteitsmanagement

Waar bedrijven nog regelmatig mee worstelen is het evalueren van hun beleid ten aanzien van vitaliteitsmanagement. Wanneer is een interventie, het vitaliteitsprogramma of het gehele vitaliteitsbeleid succesvol? Heeft het bijgedragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen? Wegen de baten op tegen de gemaakte kosten? In dit blog wil ik je meenemen en inspireren op welke manieren een vitaliteitsbeleid succesvol geëvalueerd kan worden.

Door jouw inspanningen met enige regelmaat te evalueren kunnen verbeteringen eerder worden doorgevoerd. Hierdoor zul je succesvoller zijn in hetgeen je wilt bereiken.

Vitaliteitsmanagement wordt veelal met een specifiek doel ingezet door bedrijven. Bijvoorbeeld het verminderen van gezondheidsrisico’s zoals overgewicht, werkstress of fysieke klachten. Het verlagen van verzuim of het vergroten van de productiviteit en duurzame inzetbaarheid zijn ook veelgestelde doelen. Een integraal vitaliteitsbeleid brengt een grote investering met zich mee. Daarom is het belangrijk om vooraf goed na te denken over wat je wilt gaan meten en met welke frequentie. Door jouw inspanningen met enige regelmaat te evalueren kunnen verbeteringen eerder worden doorgevoerd. Hierdoor zul je succesvoller zijn in hetgeen je wilt bereiken. Ook kunnen tussentijdse resultaten worden gepresenteerd aan stakeholders om inzicht te geven wat de opbrengsten zijn voor het bedrijf of de medewerkers. Het is ontzettend belangrijk om stakeholders op de hoogte te houden, zij beheren immers vaak de budgetten voor gezondheid en vitaliteit.

Van doelstelling naar KPI

Om te meten of een vitaliteitsprogramma succesvol is beschrijf je eerst de doelen en op welke termijn je deze wilt bereiken. Bijvoorbeeld om het fitste bedrijf van Nederland te worden. Het kan een proces van enkele jaren zijn voordat je dit uiteindelijk bereikt. Daarom is het belangrijk om deze lange termijn doelstelling eerst te vertalen naar korte termijn doelstellingen. Door dit te doen zorg je ervoor dat het doel eenvoudiger te beïnvloeden is en je kun evalueren of je op de juiste weg bent. Als korte termijn doelstelling kun je bijvoorbeeld stellen om het percentage medewerkers dat voldoet aan de Nederlandse beweegnorm binnen 1 jaar met 10% te verhogen.

 In samenspraak met onze klanten stellen wij altijd KPI’s (Key Performance Indicators) op om te monitoren of resultaten in lijn liggen met de doelstellingen. Een KPI meet altijd of iets goed, gemiddeld of niet goed is ten opzichte van de gestelde doelstelling. Zorg er voor dat de gekozen KPI’s duidelijk meetbaar zijn, oftewel SMART. Een KPI moet je objectief kunnen meten, zodat er achteraf geen enkele discussie kan ontstaan over het feit of deze wel of niet is behaald. Het opstellen van korte en lange termijn doelstellingen en deze vertalen naar concrete KPI’s is essentieel om jouw vitaliteitsbeleid te evalueren.

Welke KPI’s je kiest hangt af van de gekozen doelstelling en strategie van jouw organisatie.

Om het fitste bedrijf van Nederland te worden kan je bijvoorbeeld als KPI opstellen dat 40% van de medewerkers actief lid moet zijn van de aangeboden bedrijfsfitness binnen 1 jaar. Of dat 50% van de medewerkers op de fiets naar het werk komt. Het opstellen van korte en lange termijn doelstellingen en deze vertalen naar concrete KPI’s is essentieel om jouw vitaliteitsbeleid te evalueren.

Evalueer je vitaliteitsmanagement
Medewerker in balans

Evaluatie van vitaliteitsmanagement

Jouw vitaliteitsmanagement kun je op verschillende onderdelen evalueren. Het is belangrijk om vooraf te bepalen welke resultaten je in de evaluatie wilt meenemen. Wat ons betreft is een onderverdeling te maken in: proces-, impact- of uitkomst evaluatie . Samen kun je dit gebruiken om de effectiviteit van jouw programma aan te tonen en te onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn.

1. Procesevaluatie

Door het proces te evalueren kun je zien hoe goed je het programma hebt geïmplementeerd. De uitkomsten van de procesevaluatie kun je goed gebruiken. Zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van toekomstige programma’s. Niet alleen vitaliteitsprogramma’s maar wellicht ook op andere gebieden binnen jouw organisatie.

Voorbeelden:

 • Tevredenheid: hoe hebben deelnemers het programma ervaren? Dit kan bijvoorbeeld gemeten worden middels een rapportcijfers of NPS score;
 • Participatie: hoeveel medewerkers hebben deelgenomen aan het programma? Is dit wat je vooraf in gedachten had?
 • Is de beoogde doelgroep bereikt met het programma?
 • Hoe is de samenwerking met externe betrokkenen verlopen?
 • Heeft het programma opgeleverd wat je er van verwachtte?
 • Welke successen zijn behaald middels het programma? Waar kan je van leren?
 • Om binnen de organisatie impact te hebben met jouw vitaliteitsbeleid is het essentieel om voldoende medewerkers te bereiken. Voldoende is inderdaad niet SMART, maar dit is uiteraard afhankelijk van de doelgroep en de doelstellingen.

  2. Impact evaluatie

  Bij het evalueren van de impact van jouw programma is kijk je naar de korte termijn effecten van jouw programma. Doordat de grootste effecten vaak pas na enkele jaren zichtbaar zijn is het belangrijk om ook de korte termijn effecten inzichtelijk te maken.

  Voorbeelden:

 • Wij meten in onze Energy Plus programma’s hoeveel procent van de medewerkers een nieuwe gezonde werkgewoonte in het dagelijks leven hebben geïmplementeerd. Of met hoeveel procent de energiecapaciteit vooruit is gegaan t.o.v. van het begin van het traject;
 • Hoeveel medewerkers zijn er na het programma gestopt met roken?
 • Het percentage medewerkers dat na het programma voldoet aan de Nederlandse beweegnorm;
 • Hoeveel medewerkers voldoen na het programma aan de richtlijnen opgesteld door het voedingscentrum?
 • Als het doel is om medewerkers te stimuleren om gezonder te eten kan bijvoorbeeld kijken naar de verkoopcijfers van ongezond eten in de bedrijfskantine en dit vergelijken met het voorgaande jaar.
 • 3. Uitkomst evaluatie

  Als je de uitkomsten van het programma evalueert kijk je meer naar de lange termijn effecten. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het gemiddeld 3-5 jaar duurt voordat lange termijn effecten goed zichtbaar worden.

  Voorbeelden:

 • Verzuimpercentage, verzuimduur en meldingsfrequentie. Kan je na de uitkomstevaluatie aantonen dat het programma effect heeft gehad?
 • Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers door bijvoorbeeld gebruik te maken van de Duurzame Inzetbaarheid IndeX (DIX) die ontwikkeld is door TNO;
 • Heeft het programma een positief effect gehad op de gezondheid van de medewerkers? Dit kan je inzichtelijk maken door uitslagen van PMO’s te vergelijken;
 • Kun je middels jouw programma aantonen dat medewerkers productiever zijn na uitvoering van het programma?
 • Wegen de positieve effecten van jouw programma op tegen de kosten? Wil je meer informatie hoe dit te meten? Lees dan vooral ook even mijn blog over het investeren in vitaliteit;
 • Vitaliteitsbeleid

  Corporate well-being platform
  Voor vitaal hybride werkend Nederland

  Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
  Ontvang het e-book