image/svg+xml

Investeren in vitaliteit: kosten of baten?

Timo Velzenboer - Consultant
Onderzoek

In mijn werkzaamheden als vitaliteitsconsultant is één van de meest voorkomende vragen: “wat leveren jullie diensten ons als organisatie eigenlijk op?”. Een standaard antwoord hiervoor bestaat niet. Tot op zekere hoogte is dit cijfermatig terug te koppelen. Echter spelen er ook zaken die niet objectief meetbaar zijn.

‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’

Vitaliteit staat hoog op de agenda. Maar hoe ontwikkel je een strategisch vitaliteitsbeleid? Je leest het in deze praktische handleiding voor HR-professionals.

<H2 style="color:#ffffff">‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’</H2>

Als HC Health zijnde merken wij dat er een toenemende interesse bestaat. Afkomstig uit het bedrijfsleven, om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers. Bedrijven lijken zich steeds meer bewust van het feit dat fysiek en mentaal fitte medewerkers veel opleveren.

Daarnaast speelt wellicht ook mee dat de economie in Nederland weer aantrekt. En dat er meer geld beschikbaar is om te investeren in de vitaliteit van medewerkers. Dit was tijdens economische crisis wel anders, bedrijven zagen winsten dalen. En daardoor gedwongen scherp op de kosten te letten.

Dit resulteerde dat de toegevoegde waarde en opbrengsten van een investering goed onderbouwd moesten worden. Om er zo een akkoord voor de krijgen. Deze gezonde kritische blik heerst nog steeds, daarom wordt het steeds belangrijker om inzicht te geven in wat gezondheidsinterventies opleveren.

Return on Health

Om inzicht te geven in de opbrengsten van een investering wordt veelal de term return on investment gebruikt. Dit geeft het rendement op de investering aan. Binnen HC Health drukken wij dit uit in Return on Health, investeren in gezondheid levert immers positieve gezondheidseffecten op. Deze berekeningen gebruiken wij om een businesscase op te stellen.

Het lijkt gemakkelijk om dit in Return on Health uit te rekenen, je berekent wat de investering in een bepaalde dienst is en wat dit oplevert. Echter blijkt dit in de praktijk lastig om alle positieve effecten van een interventie in kaart te brengen. Onze Return on Health berekening is gericht op meetbare waarden. Door cijfers als het huidig verzuim, aantal, gemiddeld dagloon en de resultaten die we met onze dienstverlening behalen kunnen we cijfermatig aantonen wat onze dienst(en) een organisatie zullen opleveren.

Inzicht in verzuimkosten

Voor bedrijven is het essentieel om eerst inzicht te krijgen in de verzuimkosten. TNO heeft hier de tool ‘kosten voor verzuim‘ voor ontwikkeld.

Naast het berekenen van verzuimkosten, kan hier een vergelijking worden gemaakt met de branche waarin het bedrijf zich bevindt en berekend worden wat verzuim reductie oplevert. Door het invullen van een aantal gegevens wordt al snel inzichtelijk welke kosten verzuim met zich mee brengt. In de praktijk merken wij dat deze kosten vaak worden onderschat. Door de verzuimkosten goed in kaart te brengen is het gemakkelijker om haalbare doelstellingen op te stellen. Ook kunnen de kosten mooi tegen de investering van een interventie worden afgespiegeld.

Als voorbeeld gebruik ik dus een bedrijf uit de zakelijke dienstverlening met 1600 medewerkers in dienst. De verzuimcijfers die ik invul hebben alleen betrekking op het eerste ziektejaar. Het verzuimpercentage binnen dit fictieve bedrijf X bedraagt 5,0% en het percentage loondoorbetaling laat ik op 100% staan. De kosten wachtdagen zet ik op 0 en kosten voor de arbodienstverlening en re-integratie laat ik op de default functie staan. De totale loonsom van bedrijf X bedraagt 75.360.000 euro per jaar. Waarbij de totale verzuimkosten op 4.818.181 euro (!) worden geschat. Hierbij wordt rekening gehouden met kosten voor vervanging, arbodienstverlening en productieverliezen.

Per medewerker is dit omgerekend meer dan 3.000 per jaar. Best schrikbarend, niet? Zeker als dit de cijfers over het eerste ziektejaar betreft. Om over WIA instromers nog maar niet te spreken. Hierover heeft Aon overigens een interessante whitepaper ‘Modernisering van de Ziektewet’ gemaakt. Het goede nieuws is dat deze verzuimkosten middels het inzetten van de juiste interventies aanzienlijk verminderd kunnen worden.

Bedrijfsfysiotherapie
Checklist verzuimkosten.nl

Bedrijfsfysiotherapie

Bij onze klanten doen wij voortdurend onderzoek naar de effecten van onze dienstverlening. Door de inzet van bedrijfsfysiotherapie ondersteund door online fysiotherapie (HelloFysio) zien wij bij veel vooruitstrevende organisaties in Nederland een significante daling van het ziekteverzuim. Een onlangs uitgevoerde pilot bij een decentrale organisatie heeft aangetoond dat de inzet van HelloFysio (in combinatie met de inspanningen van casemanagers) de fysieke verzuimduur met 27,3% reduceerde en dat het aantal fysieke meldingen met 20% afnam binnen een jaar. Het spreekt voor zich dat de verzuimkosten van dit bedrijf aanzienlijk zijn verlaagd.

‘Kortom, elke euro die wordt geïnvesteerd in de vitaliteit van medewerkers, kan als snel het veelvoud opleveren.’

Bijkomende effecten van een integraal vitaliteitsbeleid

Ondanks dat bovengenoemd voorbeeld laat zien dat investeren in gezondheid snel kan lonen, geeft het alsnog een te beperkte weergave. Naast ‘harde’ cijfers (zoals reduceren van verzuim) levert een integraal vitaliteitsbeleid gezondheidseffecten op die veel lastiger te meten zijn. Denk hierbij aan een verhoogde tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, een betere werksfeer, verhoogde productiviteit en de toegevoegde waarde op het werkgeversimago. Deze neveneffecten zijn minstens zo belangrijk, hier wordt vaak onvoldoende bij stil gestaan.

Met HC Health proberen wij de Return on Health van onze diensten zo inzichtelijk mogelijk te maken in een businesscase. Wij stellen deze geheel vrijblijvend op.

Vitaliteitsbeleid

Corporate well-being platform
Voor vitaal hybride werkend Nederland

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
Ontvang het e-book