Vitaliteitsmanagement in Latijns-Amerika (deel 2)

Daan van Benthem - Consultant
Vitale medewerker

In deel 1 van dit artikel heb ik jullie leefstijl uitdagingen binnen Latijns-Amerika. Vanuit mijn werk als vitaliteitsconsultant was ik erg geïnteresseerd hoe het bedrijfsleven in Latijns-Amerika aankijkt tegen het bevorderen van fitte en vitale medewerkers. En of het thema vitaliteitsmanagement, net als in Europa, steeds meer aandacht krijgt. Aan de hand van een gesprek met ex-medewerker van Citi Bank uit Costa Rica en een tweetal interessante studies deel ik mijn ervaringen in deel 2 van dit blog.

‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’

Vitaliteit staat hoog op de agenda. Maar hoe ontwikkel je een strategisch vitaliteitsbeleid? Je leest het in deze praktische handleiding voor HR-professionals.

<H2 style="color:#ffffff">‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’</H2>

Citi Bank: Behoefte aan meer bewustwording rondom vitaliteit

Afgelopen maart was ik in San Jose, de hoofdstad van Costa Rica, en raakte ik in een boeiend gesprek met een ex-werknemer van Citi Bank, genaamd Daniel Rodriguez, over het thema vitaliteitsmanagement. Ik wilde weten of er aandacht werd besteed aan het bevorderen van fitte en vitale medewerkers bij de Citi Bank. Daniel vertelde mij over zijn werkzaamheden als analist en de vele zituren die hij maakte gedurende een werkdag. Na een aantal jaren kregen hij en veel collega’s last van nek, schouder en rugklachten. Om dit probleem te verhelpen heeft Citi Bank nieuwe ergonomisch verantwoorde werkplekken geïnstalleerd en professionals hebben opdracht gekregen om medewerkers te voorzien van preventief werkplekadvies. Er was geen sprake van een duidelijk vitaliteitsbeleid maar ik vond dit zelf een prachtig voorbeeld van aandacht hebben voor de gezondheid van de medewerkers.

We raakten ook in gesprek over de leefstijluitdagingen. Daniel gaf aan dat chronische aandoeningen zoals diabetes en hart en vaatziekten veel voorkomt en mede daardoor het ziekteverzuim regelmatig oploopt tot boven de 10%. De oplossing van dit probleem zit volgens Daniel vooral in het bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl. Veel werknemers realiseren zich onvoldoende dat te weinig bewegen of ongezonde voeding een enorme impact heeft op hun vitaliteit. We waren het erover eens dat gedragsverandering begint bij een bepaald bewust zijn. Ik vertelde Daniel hoe dat werkt in Nederland en vertelde hem over de verplichte ‘’Health Checks’’ en leefstijl coaching. Geïnspireerd namen we afscheid van elkaar en hij beloofde mij vitaliteitsmanagement verder op de kaart te zetten bij zijn huidige werkgever.

Vitaliteitsmanagement als onderdeel van de bedrijfsstrategie

Na afloop van dit gesprek was ik benieuwd of andere bedrijven in Latijns-Amerika vitaliteitsmanagement van belang vinden. Om hier een beeld van te krijgen heb ik een tweetal studies gelezen. Een whitepaper over het vitaliteitsbeleid bij organisaties in Latijns-Amerika, Azië/Pacific (APAC) en Europa/UK/United Arab Emirates (EMEA) laat zien waarom grote multinationals investeren in vitaliteitsmanagement (1). De studie is uitgevoerd in 2017 bij 273 grote multinationals (> 3000 medewerkers) met minstens 2 actieve vitaliteitsprogramma’s. Na het lezen van deze paper kwam ik tot de voor mij verrassende conclusie dat ruim 72% van de ondervraagde organisaties in Latijns-Amerika vitaliteitsmanagement als zeer belangrijk onderdeel zien van hun algemene bedrijfsstrategie ten overstaande van 64% EMEA en 67% APAC.

Figuur 1. Mate van belangrijkheid ten aanzien van vitaliteitsmanagement als onderdeel van de algemene bedrijfsstrategie

Ook uit een ander onderzoek blijkt dat werknemers het investeren in vitaaliteit en productiviteit als een belangrijk onderdeel zien van hun bedrijfsstrategie (2). De studie uit 2015/2016 heeft 1669 medewerkers afkomstig van 242 bedrijven uit Latijns Amerika middels een enquête ondervraagd. De infographic hieronder laat zien dat 81% van de medewerkers aangeeft dat het verbeteren van vitaliteit en productiviteit een belangrijke component is van de vitaliteitsstrategie van hun werkgever. En dat 98% vastberaden is om dit te verbeteren in de komende jaren. De redenen voor deze interesse heeft te maken met de risico’s zoals stress (72%), onvoldoende lichamelijke activiteit (58%) en obesitas (47%).

Figuur 2.  Infographic belang van en interesse in het investeren in vitaliteit en productiviteit op de werkvloer in Latijns Amerika.

De voordelen van investeren in vitaliteitsmanagement

 Waarom wordt vitaliteitsmanagement als erg belangrijk ervaren voor de algemene bedrijfsstrategie? Inmiddels is uit verschillende onderzoeken gebleken dat investeren in fitte en vitale medewerkers veel voordelen heeft. Bedrijven worden zich hier in toenemende mate van bewust en realiseren zich dat de medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn van de organisatie. Een gezond en welvarend bedrijf heeft fitte en vitale werknemers nodig heeft om (economisch) te kunnen floreren. In de White paper worden de vijf belangrijkste redenen aangeven om te investeren in vitaliteitsmanagement, van hoog naar laag (1):

 • Behouden/vergroten van werknemers moraal;
 • Verlagen van werknemers gezondheidsrisico’s;
 • Vergroten van productiviteit;
 • Verbeteren van absenteïsme en presentisme;
 • Aantrekken/behouden van talent.
 • Het andere onderzoek geeft enkele prachtige resultaten weer die onderstrepen waarom organisaties investeren in vitaliteitsmanagement (2). De studie laat verbluffende resultaten zien als het gaat om voordelen van gezonde werknemers t.o.v. ongezonde zoals hiernaast weergeven. Zo missen gezonde werknemers gemiddeld 11 minder werkdagen per jaar en hebben tweemaal zoveel kans om zeer betrokken te zijn bij het werk vergeleken met niet gezonde werknemers.

  Figuur 3. Voordelen gezonde werknemers t.o.v. ongezonde.

  Bovenstaande redenen geven weer hoe belangrijk vitaliteitsmanagement is voor organisaties. Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat de Return on Investment, of Return on Health zoals we dat bij HC Health noemen, gigantisch is. Wil je hier meer over weten lees dan deze blog van mijn collega Timo Velzeboer over het belang van investeren in productiviteit vanuit vitaliteitsbeleid.

  Top vijf vitaliteitsprogramma's 

  Uit de White paper komt ook naar voren dat de onderzochte organisaties hun woorden omzetten in daden (lees: vitaliteitssprogramma’s) (1). Welke dit precies zijn zie je hieronder in figuur 4. Kijken we specifiek naar het aanbod binnen LatAm dan zien we dat het aanbieden van fitness member korting, stoppen met roken programma, gezondheidstesten, vitaliteitsportalen en op locatie georganiseerde workshops rondom vitaliteit en gezondheid de top vijf complementeert.

  Figuur 4. Top vijf programma’s

  Betrokkenheid en beloningen als belangrijke succesfactoren 

  Er zijn tal van succesfactoren bij het slagen van een vitaliteitsprogramma. Eén van de belangrijkste factoren is in mijn optiek de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen. De white paper laat zien welke ‘’ engagement strategieën’ het meest effectief zijn, zoals hieronder te zien in Figuur 5 (1). Opvallend is dat de programma’s waarbij spelelementen worden ingezet als meest succesvol worden gezien. Daarnaast zijn het opnemen van competitie-elementen en vitaliteit gerelateerde apps effectief. De verschillen tussen de drie regio’s zijn klein.

  Figuur 5. Engagement strategieën

  In de paper werd ook nader ingegaan op de beloningen die medewerkers ontvangen bij deelname aan de programma’s. Wat mij opviel is dat bij 40% van de organisaties in LatAm een extra vakantiedag een effectieve incentive is voor deelname aan een programma. Ook het geven van cadeaukaarten (18%) en geld (18%) scoorde relatief hoog. Als ik een extra dag vakantie zou krijgen voor deelname aan een cool vitaliteitsprogramma dan wist ik het wel! 

  Al met al vond ik het inspirerend om te ontdekken dat de grote multinationals ook in Latijns – Amerika beleid voeren op het gebied van vitaliteitsmanagement. Ongetwijfeld zullen er nog vele organisaties zijn die hier helemaal geen beleid op voeren of alleen ad hoc interventies inzetten. Niet alleen in Latijns-Amerika maar ook in Nederland blijken veel bedrijven nog niets tot weinig te doen aan het bevorderen van vitaliteitsmanagement op de werkvloer. Een van de redenen is dat veel organisaties niet de juiste kennis in huis hebben. Wil je hier meer over weten? Mijn collega Sander de Casparis heeft een praktische handleiding geschreven voor HR om te komen tot een strategisch vitaliteitsbeleid.

  Vitaliteitsbeleid

  Literatuurlijst

  1. https://cdn-aem.optum.com/content/dam/optum3/optum/en/resources/white-papers/employee-wellbeing_international%20differences%20and%20commonalities-wp.pdf 

  2. https://www.willistowerswatson.com/en/insights/2016/06/infographic-employers-latin-america-taking-action-on-health-and-well-being

  Corporate well-being platform
  Voor vitaal werkend Nederland

  Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
  Ontvang het e-book