Fysieke belasting grotere problematiek op het werk dan gedacht

Sander de Casparis - Directeur bij HC Health

De afgelopen jaren is de aandacht voor werkdruk en werkstress enorm toegenomen en hoor je nog maar weinig over fysieke belasting op het werk en de gevolgen daarvan. Je zou kunnen denken dat verzuim door fysieke belasting  niet of nauwelijks meer voorkomt. Maar is dat daadwerkelijk zo? Hebben medewerkers tegenwoordig minder klachten door fysieke belasting op het werk? Of lijkt het maar zo omdat er in de media vooral aandacht wordt gegeven aan werkstress? In dit blog ga ik voor je op onderzoek uit en zal ik antwoord geven op de bovenstaande vraag.

‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’

Vitaliteit staat hoog op de agenda. Maar hoe ontwikkel je een strategisch vitaliteitsbeleid? Je leest het in deze praktische handleiding voor HR-professionals.

<H2 style="color:#ffffff">‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’</H2>

Fysiek en psychisch vormen ieder 25% van het verzuim

Volgens het ligt het ziekteverzuimpercentage in Nederland in het derde kwartaal van 2019 op 4,0 procent. Ten opzichte van een jaar geleden is het ziekteverzuimpercentage licht gestegen (4,0 t.o.v. 3,9 procent). Kijken we naar de verzuimredenen dan gaan psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat gelijk op;  ieder is verantwoordelijk voor 25% van het totaal aantal ziekteverzuimdagen in Nederland, zo rapporteert TNO in de Monitor Arbeid.Het verzuimpercentage zegt echter nog niets over het aantal medewerkers dat zich ziek meldt binnen een bedrijf. Om dit inzichtelijk te maken kijken we naar de meldingsfrequentie. Door de meldingsfrequentie te berekenen kun je zien wat het gemiddelde aantal ziekmeldingen in een bepaalde periode is geweest. In Nederland ligt de meldingsfrequentie op 1,1. Dit betekent dat bij een bedrijf met 1000 medewerkers er jaarlijks 1100 ziekmeldingen zijn. Zoals we weten is de reden van verzuim 25% fysiek. Een bedrijf met 1000 medewerkers heeft dus 275 verzuimmeldingen per jaar met fysieke oorzaak.

Kosten van fysiek verzuim 3 miljard euro

Het verzuim als gevolg van deze fysieke belasting is aanzienlijk; 28% verzuimt 1-3 maanden, 31% 3-6 maanden en 16% langer dan 6 maanden. Bij 10% is er zelfs sprake van blijvende arbeidsongeschiktheid. Het totale ziekteverzuim in Nederland kost werkgevers jaarlijks ruim € 11,7 miljard. Daarvan kent circa € 3 miljard zijn oorzaak in de fysieke belasting. Hier valt dus veel te winnen voor bedrijven. Preventie (en behandeling) van fysieke klachten is het domein van de arbeidsfysiotherapeut. Wil je meer weten over onze preventieve aanpak bij fysieke belasting? Ontdek dan wat bedrijfsfysiotherapie voor jouw organisatie kan betekenen.

Top 5 belastende factoren bij fysieke belasting

De vijf belangrijkste werkgerelateerde risicofactoren voor beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat in Nederland zijn: 1) Snel herhaalde armbewegingen uitvoeren (19%), 2) Tillen en dragen van onder andere lasten (17%), 3) Veel kracht zetten met de handen (14%), 4) Werken met computer, tablet, smartphone en dergelijke (10%) en 5) Duwen en trekken van onder andere rollend materieel (8%). Deze vijf risicofactoren waren de oorzaak van 67% van de beroepsziektemeldingen.

Ergonomisch tillen
Ergonomische werkplek

Fysieke belasting #1 risicofactor voor gezondheid binnen Europa

Deze cijfers worden onderschreven door een ander recent onderzoek: Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener-3). Dit onderzoek uit 2019 is gebaseerd op interviews met meer dan 45 000 bedrijven van allerlei omvang en uit alle sectoren in 33 Europese landen. Hieruit kwam naar voren dat bedrijven repetitieve arm- en handbewegingen en het tillen en verplaatsen van mensen of zware lasten zien als de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid van werknemers.

Aandoeningen van de bovenste ledenmaten komen het meeste voor

Fysiek verzuim staat dus op een gedeeld eerste plek samen met psychische aandoeningen. In het rapport “Beroepsziekten in cijfers 2019” staat dat van het fysiek verzuim aandoeningen van de bovenste ledematen de top drie vormen: Repetitive Strain Injury (RSI) van schouder/bovenarm, tenniselleboog en subacromiaal pijnsyndroom. Het is dus best opmerkelijk dus dat je zo weinig hoort over RSI in de media. Rugklachten, zoals hernia (13%) en knieklachten (5%) vormen de top vier en vijf.

PMO en fysieke belasting

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is de opvolger van het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Tegenwoordig wordt een PMO ook wel een Health Check genoemd. Het PMO brengt de gezondheid van jouw werknemers in relatie tot het werk in kaart. Uit de vele PMO’s welke HC Health jaarlijks uitvoert bij bedrijven zien wij dat gemiddeld de helft van de medewerkers aangeeft tijdens het werk regelmatig last te hebben van fysieke klachten. Dat betekent dat bij een bedrijf van 1000 medewerkers 400 tot 500 mensen last hebben van fysieke klachten.

De problematiek omtrent fysieke klachten is dus vele malen groter dan op het eerste gezicht lijkt als je alleen naar het verzuimcijfer kijkt.

Fysieke belasting en HC Health

Preventie (en behandeling) van fysieke belasting is hét domein van de arbeidsfysiotherapeuten van HC Health. Gaat iedereen met fysieke klachten naar de fysiotherapeut? Nee. En dat is ook lang niet altijd nodig. Veel fysieke klachten gaan vanzelf weer over. Maar jaarlijks weet 20% van de Nederlandse beroepsbevolking de weg naar de fysiotherapeut te vinden. Veelal buiten het bedrijf bij de fysiotherapeut ‘op de hoek van de straat’. Desalniettemin is het waardevol voor bedrijven om in-company bedrijfsfysiotherapie aan te bieden aan medewerkers. Niet alleen kan de bedrijfsfysiotherapeut vanuit zijn bedrijf gerelateerde kennis de re-integratie bevorderen, ook levert het een aanzienlijke besparing op door de vermindering van verleturen ten opzichte van een bezoek aan een fysiotherapeut buiten het bedrijf. Door het flexibele en decentrale werken zien wij dat steeds meer bedrijven kiezen voor meer innovatieve oplossingen zoals online fysiotherapie van HelloFysio.

Investeren in preventie van fysieke belasting loont!

Vooral het aanpakken van de oorzaken draagt bij aan preventie. Het loont voor werkgevers om bedrijfsfysiotherapie laagdrempelig aan te bieden op het werk en/of online. Hierdoor kunnen medewerkers met fysieke klachten in een vroeg stadium terecht en kun je verzuim voorkomen en/of re-integratie bespoedigen. Wat dit bedrijven kan opleveren, lees je onder andere in ons eerder verschenen blog “Investeren in vitaliteit: kosten of baten?” Ik begon dit blog met de vraag of het voor werkgevers belangrijk is om zich meer bezig te houden met hun beleid met betrekking tot vitaliteitsmanagement en zich te richten op het voorkomen en behandelen van fysieke aandoeningen op het werk. Na het inzien van de actuele cijfers van de beroepsziekten, het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie en het aandeel fysieke klachten moge het duidelijk zijn. Het antwoord is JA! Wil je geen kansen laten liggen en meer weten over onze aanpak om de risico’s van fysieke belasting op het werk terug te dringen? Neem gerust contact met mij op voor vrijblijvend advies via [email protected]. Je kunt ook jouw gegevens achterlaten. In dat geval neem ik contact met je op.

Vitaliteitsbeleid

Corporate well-being platform
Voor vitaal werkend Nederland

Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
Ontvang het e-book