image/svg+xml

Drie adviezen om de War for Talent te winnen

Rogier van Hoorn - Directeur bij HC Health
Waarderend gesprek

Binnen de ICT branche heerst een ‘War for Talent’. Volgens Nederland ICT was het geprognosticeerde tekort voor 2017 6.800 ICT professionals. HC Health gelooft dat je een extra aantrekkelijke werkgever bent als je investeert in de vitaliteit van jouw medewerkers.  En zo dus makkelijker ICT talent kunt aantrekken. In deze blog vertelt vitaliteitsconsulent Puck hoe je met jouw bedrijf de ‘War for Talent’ kunt winnen.

‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’

Vitaliteit staat hoog op de agenda. Maar hoe ontwikkel je een strategisch vitaliteitsbeleid? Je leest het in deze praktische handleiding voor HR-professionals.

<H2 style="color:#ffffff">‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen’</H2>

Vitaliteitsanalyse onder zes ICT bedrijven

Om inzicht te krijgen in het vitaliteitsbeleid binnen de ICT bedrijven heb ik interviews afgenomen onder HR directeuren en Health Managers van zes ICT bedrijven. Dit waren: Accenture, Atos, Capgemini, CGI, HPE en SLTN Inter Access. Thema’s die aan bod kwamen waren: vitaliteitsvisie- en beleid, verzuim, behoefte en uitdagingen. Aan de hand van de resultaten uit de interviews kregen de deelnemende bedrijven inzicht in deze thema’s. Vervolgens zijn de resultaten gebenchmarkt en werden de zes ICT bedrijven voorzien van een Persoonlijk Vitaliteitsadvies.

Vergrijzing en burn-out

Net als de algehele Nederlandse bevolking heeft de ICT wereld te maken met vergrijzing. Uit de gegevens van het CBS blijkt dat het aandeel 55-plussers in tien jaar meer dan verdubbeld is. Van 6% in 2005 naar 13% in 2015. De gemiddelde leeftijd uit de branche analyse is 45 jaar. Mijn collega Sander legt in zijn blog ‘Is de impact van vergrijzing op organisaties te voorkomen?’ uit wat de gevolgen zijn van vergrijzing op jouw organisatie.

Het gemiddelde verzuim binnen de ICT branche voor 2017 is 2.9% (CBS Statline). Dit cijfer komt overeen met het gemiddelde verzuimcijfer uit de branche analyse. Uit de resultaten van de interviews kwam naar voren dat ongeveer de helft psychisch gerelateerd is. Uit onderzoek van Hooftman et al. (2016) blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) dat burn-outklachten met 16,4% het meest voorkomen binnen de ICT (samen met het onderwijs met 18,3 %).

Burn-out preventie

Vitaliteit binnen de ICT

Uit de resultaten van de interviews is gebleken dat de meeste ICT bedrijven nog zoekende zijn naar hoe zij een integraal vitaliteitsbeleid kunnen vormgeven. Er worden wel  initiatieven georganiseerd maar het zijn vaak losse/eenmalige initiatieven. Zoals bijvoorbeeld groenten en fruit op werk, PMO’s (zonder gevolg), eenmalige bootcamps of sport clinics. De uitdaging is om al deze initiatieven onder een overkoepelend vitaliteitsbeleid te plaatsen, gebrand met een naam en logo, zodat het ook voor alle medewerkers herkenbaar is. Accenture is hier met hun vitaliteitsprogramma Fit@Work een mooi voorbeeld van. Fit@Work rust op drie pijlers. Deelnemers krijgen een Gezondheidscheck, vervolgens een uitgebreide vragenlijst over hun werk, leefstijl en psychosociale omstandigheden en daarna volgt een 6 maanden durende interventie.

De ICT heeft te maken met de volgende uitdagingen:

 • Vergrijzende populatie;
 • ICT consultants zijn veel onderweg en daarom weinig op een vaste locatie;
 • Veel zittend (beeldscherm)werk;
 • Lastig om “nee” te zeggen, verwachtingen te managen en om te gaan met tegenslagen;
 • Weinig tot geen tijd om extra trainingen te volgen;
 • Lastig om ook de niet-sporter te bereiken.
 • Vergrijzing
  Werkplekinstellingen

  Persoonlijk vitaliteitsadvies

  Naar aanleiding van mijn interviews heb ik een aantal bedrijven een persoonlijk vitaliteitsadvies gegeven. De belangrijkste punten deel ik graag met je.

  1. Integraal vitaliteitsbeleid

  Om de ‘War for Talent’ te kunnen winnen raden wij de ICT bedrijven aan om te investeren in een integraal vitaliteitsbeleid en hierbij aandacht te schenken aan verschillende vitaliteitsthema’s: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Belangrijk is ook om een cultuur te creëren die bijdraagt aan vitale en duurzaam inzetbare medewerkers. Een mooi voorbeeld van hoe wij bij klanten een integraal vitaliteitsbeleid hebben ingericht is Delta Lloyd. Delta Lloyd heeft haar vitaliteitsbeleid gebrand onder de naam ‘Sterk Fit’ en daar alle interventies onder gehangen waaronder bijvoorbeeld bedrijfsfysiotherapie, sport & bewegen, stoelmassage en het verbeteren van de energiebalans.

  In het e-book ‘Een strategisch vitaliteitsbeleid in 3 stappen‘ vind het een concreet stappenplan voor het realiseren van een strategisch vitaliteitsbeleid.

  2. E-Health - Anytime, anywhere oplossingen

  HC Health heeft als visie om een anytime, anywhere oplossing te bieden om medewerkers in hun kracht te zetten en de beste versie van hun zelf te worden. Juist de ICT bedrijven die decentraal georganiseerd zijn en waarbij medewerkers veel onderweg zijn bieden wij een oplossing met bijvoorbeeld beweeg coaching op afstand (Virtuagym), HelloFysio (bedrijfsfysiotherapie) en persoonlijke coaching via de webcam of telefoon.

  3. Bewustwording met digitaal vitaliteit jaarcampagne en inspiratiesessies

  De digitale vitaliteit jaarcampagne is er op gericht om bewustzijn te creëren onder de medewerkers over Gezonde Werkgewoontes en medewerkers te stimuleren in gezond gedrag. Per maand wordt een Gezonde Werkgewoonte onder de aandacht gebracht, zoals bijvoorbeeld traplopen wat valt onder het vitaliteitsthema bewegen (zie voorbeeld van de infographic traplopen hieronder). Daarnaast kun je er voor kiezen om bijvoorbeeld elk kwartaal een vitaliteitsworkshop te organiseren waarbij een expert in een vakgebied een inspirerende presentatie geeft over een hedendaags en relevant onderwerp. Het doel van deze sessie is medewerkers in een uur tijd te inspireren over een specifiek thema.

  Vitaliteitsbeleid

  Bronvermelding
  1. Softwaresector hardst geraakt door komend tekort aan ICT-professionals

  2. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015

  3. Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

  Corporate well-being platform
  Voor vitaal hybride werkend Nederland

  Het platform biedt jouw medewerkers handvatten voor meer vitaliteit en productiviteit door middel van diverse online modules.
  Ontvang het e-book